Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Opprop fra forskere: Frykter at offentligheten går glipp av viktige bøker

En rekke forskere fra studiesteder over hele landet stiller seg bak et opprop for den akademiske faglitteraturen.

20210906 nffo  010 alexander sandtorv (1)
Alexander Sandtorv og 12 andre forskere og formidlere står bak et opprop for bedre arbeidsvilkår for akademiske forfattere.

Etter at Alexander Sandtorv ropte varsko for den akademiske faglitterturen i forrige uke, har flere ulike aktører vært på banen i debatten. Temaet var oppe til diskusjon under NFFOs frokostmøte i Bergen sist fredag. Nå får Sandtorv også støtte fra fire sentrale forleggere i bransjen.
Sandtorv har også gått i bresjen for et opprop, som er undertegnet av ham og 12 kolleger. I Aftenposten skriver de blant annet:
“Akademisk formidling demokratiserer kunnskap, øker ytringsrommet og opplyser allmennheten. Når ansatte i universitets- og høyskolesektoren bruker tiden sin på å formidle kunnskap, ivaretar de en av akademias kjernevirksomheter.
På tross av dette er formidling i stor grad nedprioritert ved institusjonene. Spesielt utsatt er sakprosa-boken. Den krever stor tidsinvestering og gir lite økonomisk utbytte.”
De skriver videre at “bokformen tillater utforskningen av lengre resonnementer og mer komplekse problemstillinger. Den er viktig for opplyst debatt, rekrutterer til fagområdene og er en hjørnestein i undervisningsarbeidet, som pensum og lærebøker.”
Gruppen foreslår tre ulike tiltak for å bedre vilkårene for akademiske forfatterskap.

Klikk her for å lese hele innlegget

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.