Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Forslag til ny boklov er nå ute

Forslaget til ny boklov ble lagt fram torsdag 18. august. Les hele lovforslaget her.

20211102 kud anette trettebergstuen 021 (1)
Kulturminister Anette Trettebergstuen la i går fram nytt forslag til boklov.

Torsdag 19. august ble forslaget om ny boklov send ut fra boklov sendt ut.

Her kan du lese lovforslaget i sin helhet

– Vi er glad for at høringsnotatet nå er ute, og at det er positivt å lese at forfatterne settes i sentrum, sier Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
– Normalkontraktene mellom forlag ogforfattere er kollektive, i betydningen av at alle forfattere får de samme vilkårene uavhengig av status og salgspotensial. Kontraktene har gjort at norske forfattere har bedre og tryggere økonomiske vilkår enn kolleger i andre land. En boklov skal ikke fastsette innholdet i slike kontrakter, men sikre at slike avtaler kan brukes.

Vestbø sier han er positiv til mye av innholdet ved første gjennomlesning.
– Nå skal vi sette oss mer inn i forslagene som fremmes og se hvilke konsekvenser disse får for NFFOs medlemmer. VI skal naturligvis ta aktivt del i diskusjonene i høst, før vi leverer et høringssvar innen fristen i november. Departementet ber oss vurdere om bøker skrevet for studenter og i UH-sektoren ikke skal omfattes av loven. Dette er noe NFFO i utgangspunktet er skeptisk til, og vi må derfor se nøye på dette, sier Vestbø.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.