Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Opprop: Forsvar for den kunstneriske ytringsfriheten

Tallrike kunst- og kulturorganisasjoner slutter seg nå til oppropet Forsvaret for den kunstneriske ytringsfriheten. Inkludert NFFO. Lørdag formiddag blir det markering foran Stortinget.

Ytringsfrihet

Her er oppropet Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening også har sluttet seg til. Hjertelig velkommen til markering foran Stortinget lørdag 23. mars fra kl. 10.00:

Vi ser med bekymring på flere utspill fra politisk hold som kan bidra til å begrense den kunstneriske ytringsfriheten i Norge.
All kunst er fri og grunnleggende for demokratiet. Vi kjemper mot enhver form for knebling av ytringsfriheten — enten denne skjer i Norge eller utenfor landets grenser.

Kunstnere skal aldri utsettes for represalier, trusler eller sanksjoner som en følge av innholdet i deres kunst. Det samme gjelder de som støtter kunstnere økonomisk eller driver kunstformidling. Når landets statsminister uttaler at kunstnerne bak forestillingen Ways of seeing har et ansvar for tryggheten til politikere er dette alvorlig fordi det begrenser den kunstneriske ytringsfriheten. Når Frp i Oslo har ønsket å stoppe det kommunale tilskuddet til teatret med bakgrunn i den samme forestillingen, er dette represalier begrunnet i ytringens innhold. Enda mer alvorlig blir angrepet på ytringsfriheten når de medvirkende i forestillingen mottar personlige trusler mot liv og helse. Det er av vital betydning for vårt demokrati at kunsten utfordrer dem som sitter ved makten og stiller spørsmål ved vedtatte sannheter. Begivenhetene i kjølvannet av forestillingen Ways of Seeing, viser at ytringsfriheten må forsvares kontinuerlig.

Landets politikere, og særlig statsministeren, har spesielt ansvar for ikke å uttale seg på en måte som rammer enkeltkunstnere og deres virke. Vi slår ring om kunstnerne som er under angrep for å ha utøvd sin ytringsfrihet og krever at statsministeren beklager sine uttalelser.

Vi oppfordrer derfor alle til å slutte seg til dette oppropet og delta på politisk markering på Eidsvolds plass foran Stortinget førstkommende lørdag 23.mars klokka 11.

Informasjon om appeller og program kommer.

MARKERINGEN ER TILSLUTTET AV:

Unge Kunstneres Samfund
Norske Billedkunstnere
Dramatikerforbundet
CREO
Fagforbundet Teater og Scene
KHiO – Kunsthøyskolen i Oslo
Kunstsentrene i Norge
Kunsthall Oslo
Rødt Oslo
Rødt Oslo Solidaritet
Norsk Billedhoggerforening
Norsk Kuratorforening
Norske Kunsthåndverkere
Norsk Komponistforening
Norsk Skuespillerforbund
Fagforbundet Oslo
Danse- og teatersentrum
Forbundet Frie Fotografer
Ny Musikk
Norske Kunstforeninger
TrAP – Transcultural Arts Production
Norske Dansekunstnere
Rødt Oslo Studentlag
Den norske Forfatterforening
Norske Filmregissører
OCA – Office for Contemporary Art Norway
Grønn Ungdom
Norsk Filmforbund
Norsk Tjenestemannslag
Oslo Nye Teater
Oslo MDG
SafeMUSE
Tegnerforbundet
Oslo SV
Norsk Teater- og Orkesterforening
SV
LO – Oslo
Skuespiller- og danseralliansen
Norsk PEN
Norsk Kritikerlag
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Meld gjerne din interesse for arrangmentet på Facebook

Det blir også en rekke andre tilsluttede arrangementer i Norge:

BERGEN
KRISTIANSAND
TRONDHEIM

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.