Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Fullt trøkk på årsmøtet

Les (nesten) alt om årsmøtet NFFO og Det Faglitterære fond. Se bildene! Se filmen! Og for all del: les teksten.

Aarsmote   fullmakt lite
Signe Prøis og Dagny Holm i fullmaktskomiteen fikk en svært travel årsmøtesøndag.

Lørdag og søndag 6. og 7. april ble årskonferansen og årsmøte i NFFO og Det faglitterære fond avholdt på hotellet Radisson Blu i Oslo. 350 deltakere samlet seg rundt de fagpolitiske seminarene og årsmøtet på søndag, i tillegg til naturligvis årsmøtemiddagen, quiz og fest på lørdag kveld.


Møt noen av deltakerne under årets årsmøte i denne videoen:

Arne Vestbø fikk møte mange medlemmer på sin aller første arbeidsdag som ny generalsekretær, som var lørdag.
– At mine første arbeidsdager for NFFO sammenfalt med årsmøtehelgen, var perfekt timing. Jeg er glad for at jeg fikk møte mange medlemmer fra over hele landet, vært tilstede på interessante foredrag og hørt på intense meningsutvekslinger under selve årsmøtet, foreningens viktigste og høyeste organ. Nå er jeg klar for å samarbeide med resten av administrasjonen og styret for å ta fatt på de mange oppgavene som medlemmene har bestemt skal ha høyest prioritet det neste året.
Og han legger til:
– Quizen lørdag ettermiddag blir også med som et av de gode minnene fra årsmøtet 2019. Laget mitt kom på 2. plass, som seg hør og bør for en ny generalsekretær. Å vinne en konkurranse på første arbeidsdag ville ikke tatt seg godt ut, sier Vestbø.

Aarsmote   ledere
Gunhild Ecklund ble valgt til ny styreleder i Det faglitterære fond. Her sammen med Arne Vestbø ( midten), som hadde sin første arbeidsdag som ny generalsekretær på lørdag, og foreningens styreleder Geir Hønneland.

Handlingsprogrammet for 2019 ble vedtatt under årsmøtet søndag. Foreningens styrenestleder Inger Sverreson Holmes sier styret har jobbet for å finne en bedre form på handlingsprogrammet, en som er passe spisset, men uten å gå altfor langt ned i detaljer. – – Kategoriene er de samme som tidligere, og er de som foreningens arbeid i hovedsak faller inn under. Forskjellen er at vi nå ikke har tatt med det vi jobber jevnt og trutt med hver dag, det som dere forventer av oss uansett – som å beskytte deres rettigheter, behandle stipender og så videre. Hvis det er noe du ikke finner her, betyr det altså ikke at vi ikke skal jobbe med det – bare at vi ikke venter større endringer eller planlegger å trå til med ny eller ekstra innsats.

Hun sa videre i sin presentasjon av handlingsprogrammet:

“Et av medlemmene i fondsstyret har plantet et bilde i hodet mitt, og det er av NFFO som en diger supertanker på stø kurs forover, som ikke lar seg så lett rokke av tilfeldige vindkast eller brottsjøer – hvor kursendringer absolutt er mulig, men må være nøye planlagt og tar tid. For lang tid kan noen synes, men sånn skal det være. Vi skal konsekvensutrede grundig og ha nøye gjennomtenkte prioriteringer. Når det er sagt, kan det vel hende farten blir satt noe opp nå som vi endelig har fått ny generalsekretær om bord. Arne Vestbø er på plass fra og med i går.
Han kommer til å sette et tydelig preg på organisasjonen fremover. Med 11 år i Kulturrådet bak seg stiller han ekstra sterkt rustet til å jobbe for å bedre sakprosaens vilkår innenfor innkjøpsordningene og de statlige stipendordningene. Jeg vet også at han har mange tanker om hvordan vi kan jobbe med rekrutteringen til foreningen, som er et prioritert område i året som kommer. Vi har hatt fallende medlemstall, og dermed også fallende inntekter. Det er kanskje frekt å kalle det en forgubbing, men 49 prosent av oss betaler bare halv kontingent på grunn av høy alder. Jeg pleier å si at det tar tid å bli god nok i vår bransje, og det er ikke nødvendigvis 20-åringene vi er ute etter, men noen flere i 40-årene som er aktive forfattere og oversettere ville vært fint. Det har også med generering av midler til fondet å gjøre – for de pengene vi har, er de som forfatterne og oversetterne våre skaper selv. Hvis det produseres færre vederlagsgenererende bøker, får vi mindre penger i fondet, og det går igjen ut over hva vi har tilgjengelig til stipender og så videre og så videre.
Vi forventer ellers ingen veldig store endringer i året som kommer, men det er to medlemsgrupper som trenger en ekstra innsats. Den ene er barne- og ungdomsbokforfatterne. Det har vært lav interesse blant forlagene for denne sjangeren og den har vært dominert av kommersielle utgivelser. En konsekvens er at viktige bøker ikke blir skrevet og at barn og unge ikke får tilgang til den litteraturen de fortjener. Vi har fått en situasjonsvurdering fra en arbeidsgruppe som har foreslått en del tiltak. Disse skal vi følge opp i vårt videre arbeid og gjennom politiske kanaler, i første rekke med skrivekurs for denne medlemsgruppen. Det er et pilotprosjekt. Hvis det fungerer bra, blir det videreført også de påfølgende to årene.

Den andre medlemsgruppen som trenger ekstra oppmerksomhet fra oss i år, er læremiddelforfatterne. Vi har nylig holdt et heldagsseminar og holder på med å kartlegge utfordringene som disse forfatterne står overfor. Nye læreplaner ska l tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020, innenfor den såkalte fagfornyelsen. Det medfører at nytt læremateriell må utarbeides, og mye av dette vil være digitalt. Utviklingen mot en digital skole går raskere enn antatt, og det er et prekært behov for å få på plass et avtaleverk rundt digitale læremidler. Vi oppretter også et eget utvalg som skal styrke kompetansen på alt som har med det digitale og elektroniske å gjøre innenfor alle foreningens virkeområder."

Og handlingsprogrammet som den ble vedtatt i sin helhet, kan du lese her:

NFFO er en forening for norske forfattere og oversettere av faglitteratur og sakprosa. Foreningen skal fremme og samordne medlemmenes faglige og økonomiske interesser og arbeide for å bedre faglitteraturens stilling og trygging av ytringsfriheten. Som engasjert vokter og ivaretaker av medlemmenes faglige interesser skal NFFO kontinuerlig arbeide for å bedre forfatteres og oversetteres arbeidsbetingelser og forsvare deres opphavsrettslige stilling, både i Norge og internasjonalt. Som rettighetsorganisasjon i den norske kultur- og kunnskapsøkonomien skal NFF tilrettelegge for god forvaltning og fordeling av
kollektive vederlagsmidler.

Handlingsprogrammet for 2019 er delt inn i fem områder:
1. NFFOs kunnskaps- og kulturpolitiske arbeid
2. Kontrakts- og vederlagsforhandlinger
3. Utvikling og formidling av norsk faglitteratur
og sakprosa
4. Foreningsutvikling og medlemstiltak
5. Internasjonalt arbeid

1. NFFOs kunnskaps- og kultur politiske arbeid
I både kultur- og kunnskapspolitikken vil NFFO fortsette å være en tydelig hørings- og påvirkningsinstans i pågående politiske prosesser, og vi vil arbeide for å fremme forståelsen for våre saker både blant beslutningstakere og i samfunnet for øvrig. I 2019 vil vi særlig arbeide for å:
• bedre vilkårene for sakprosaen innenfor Kulturrådets innkjøpsordninger og statlige stipendordninger
• styrke rammebetingelsene for bruk av norsk språk i undervisning og forskning, herunder arbeide for at det utvikles en norsk avtalelisens for åpen publisering som sikrer at slik publisering genererer kopivederlag, og arbeide for bedre formidling av forskning på norsk
• bidra til å øke bevisstheten rundt ukritisk bruk av internasjonale lisenser for åpen tilgang

2. Kontrakts- og vederlagsforhandlinger
NFFO vil videreføre sitt omfattende bransjepolitiske arbeid i 2019. Vi vil arbeide for å forsvare og styrke NFFOs posisjon i forhandlinger og fordeling av kopivederlag i Kopinor og bidra aktivt i forhandlingene med departementet om omlegging av bibliotekvederlaget. Vi vil prioritere arbeidet for å:
• sikre best mulige vilkår for våre forfattere og oversettere innenfor det reviderte fastprissystemet
• styrke normalkontraktsverket for faglitterære forfattere og oversettere
• sikre best mulig betingelser for læremiddelforfattere i en tid med store endringer
• arbeide for momsfritak på e-bøker

3. Utvikling og formidling av norsk faglitteratur og sakprosa
NFFO bidrar aktivt til utviklingen av faglitteratur og sakprosa på norsk gjennom sine stipendordninger og formidlingstiltak. I 2019 vil vi:
• styrke satsingen på sakprosafestivaler
• arbeide for bedre betingelser for sakprosa for barn og unge
• styrke oppfølgingen av faglitterære debutanter
• følge opp foreningens støtte til sakprosamiljøene ved universitetene
• bidra til å synliggjøre norsk sakprosa på bokmessen i Frankfurt

4. Foreningssaker og medlemsrettede tiltak
Innad i foreningen vil vi i 2019 prioritere å:
• arbeide for å rekruttere, engasjere og beholde nye medlemmer, særlig yngre forfattere og oversettere
• styrke foreningens kompetanse på digitalisering
• videreutvikle det nye saksbehandlingsprogrammet for stipend-, medlemssøknader og medlemsinformasjon
• styrke regionenes rolle i foreningen

5. Internasjonalt samarbeid
NFFO har lang tradisjon for internasjonalt samarbeid.
I 2019 ønsker vi å:
• videreutvikle samarbeidet med de øvrige nordiske foreningene for faglitterære forfattere og oversettere
• bidra til det europeiske samarbeidet innenfor bl.a. European Writers’ Council (EWC) og CEATL (European Council of Associations of Literary Translators)
• fortsette foreningens engasjement i det sørlige Afrika og Asia og bidra til å spre kunnskap om de nordiske modellene for bibliotekvederlag og foreningsbygging blant faglitterære forfattere og oversettere
• utarbeide en policy for foreningens framtidige internasjonale engasjement

Aarsmote   panel lite
Jørgen Moltubak (t.v.), medlem i NFFOs læremiddelutvalg ledet paneldebatten "Hvordan skrive for en uinteressert målgruppe?". I panelet satt Marte Blikstad-Balas, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og forfatter, Hege Scarpellino, redaktør i Cappelen Damm Undervisning og Forfatter og lærer Christoffer Beyer-Olsen.
Aarsmote   aapningspanel lite
Åpningspanlet under lørdagens årskonferanse. Cathrine Sandnes, sjefredaktør i Gyldendal, oversetter Agnete Øye og forfatter Espen Søbye.
Aarsmote   panel2 lite
Fra det bransjepolitiske seminaret "The climate for critical writing in Poland". I panelet satt forfatteren Tomasz Piątek, Kacper Szulecki, postdoc ved Universitetet i Oslo og oversetter Joanna Rzadkowska.
Quizvinnere
Vinnerlaget etter den årlige, populære quizen. Quizvert Simen Ekern deler ut premier til A. Audhild Solberg (f.v.), Alexander Leborg, Anders Vaa, Iris Furu og Kari Hempel. Foto: Knut Strand

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.