Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Godt nytt om åndsverkloven

– En stor lettelse, sier Tore Slaatta i det han får kjennskap til innstillingen fra Familie- og kulturkomiteen om den fremtidige åndsverkloven i Norge.

Tore slaatta1000

NRK melder at Familie- og kulturkomitéen på Stortinget innstiller på å endre de to mest omstridte paragrafene i regjerningens ukast til ny åndsverklov. Paragraf 71, som gikk ut på at rettighetene til et åndsverk skulle overdras fra opphavsperson til arbeids- eller oppdragsgiver, er tatt ut. Paragraf 43, som definerte klasserommet som en privat område og ville gi skolene adgang til å strømme innhold vederlagsfritt fra internett, ble sendt tilbake for videre utgreiing av det siste punktet. Dermed ser det ut til at kunstnerne likevel ikke vil tape de cirka 20 millionene som, ifølge dette innlegget i Dagsavisen, idag blir betalt av kommuner og fylkeskommuner til NORWACO.

– Vi har bekymret oss en god del for våre frilansere, oversetterne spesielt, dersom regjeringens opprinnelige forslag til paragraf 71 skulle bli tatt videre i komiteens innstilling. Nå ser det ut til at komiteen har gjort det den skal, som rådgivende komite for Stortinget: Fremmet en god og balansert innstilling som det står en bred koalisjon av partier bak, sier NFFOs generalsekretær Tore Slaataa.

Han mener at også lærere har grunn til å være lettet over at formuleringene i paragraf 43 om klasserommet som et privat sted skal utredes nærmere av departementet.

– Lærere bør respekteres for den jobben de gjør som lærere, ikke bare for de nære sosiale relasjonene de nødvendigvis også utvikler fordi de er viktige personer i elevers liv, er hans kommentar til regjeringens opprinnelige forslag.

– Det har vært veldig spennende å følge prosessen, og hvis dette går igjennom i Stortinget 15. mai, skal vi heise flagget og feire på vegne av alle forfattere, oversetter og kunstnere i Norge, avslutter Slattaa.

Les mer om saken hos NRK

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.