Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Har du vært utsatt for seksuell trakassering?

Har du opplevd seksuell trakassering i forbindelse med ditt virke som forfatter eller oversetter?
Her er noen råd for deg som ønsker å varsle videre.

Meeeto

Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillingslovens § 8, og defineres i loven som «uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes».

Norsk faglitterær- og forfatterforening (NFFO) sluttet seg i 2017 til bokbransjens felles retningslinjer mot seksuell trakassering. Les disse her

Foreningens tillitsvalgte, og andre som opptrer på vegne av NFFO, er særlig forpliktet til å følge disse retningslinjene og utvise spesiell varsomhet i maktrelasjoner. Brudd på retningslinjene kan medføre konsekvenser for vervet.

Har du opplevd seksuell trakassering som forfatter eller oversetter?
Administrasjon og tillitsvalgte i NFFO har taushetsplikt og du kan derfor trygt kontakte oss dersom du vil varsle om seksuell trakassering. NFFO kan ikke engasjere seg juridisk i saker der det er snakk om lovbrudd, men vi kan tilby støtte og rådgiving. Vi nås på post@nffo.no. Ikke send personsensitive opplysninger, men be om en samtale.

Ettersom NFFO ikke er arbeidsgiver, kan vi ikke behandle saken selv, men vi kan gi råd og veiledning, henvise videre og være støttespiller.

Du kan også kontakte Balansekunsts rådgivingstelefon for personer som har opplevd, vært vitne til eller har spørsmål om diskriminering, seksuell trakassering eller maktmisbruk i kulturlivet. Er du usikker på hva du har opplevd, eller på hvordan du kan gå videre med en sak, kan du få veiledning der. Rådgivingstjenesten er gratis. Nummeret til tjenesten er: 940 87 929

Likestillingsombudet har en utvidet veiledningsplikt i saker som gjelder seksuell trakassering. Her kan du lese mer

Du kan få:

  • Veiledning i regelverket om diskriminering
  • Vurdering av saken med grunnlag i dine opplysninger
  • Innspill om hva du bør gjøre
  • Veiledning om hvordan du klager til Diskrimineringsnemnda

Hvis du etter at ombudet har vurdert saken ønsker å gå videre med den, skal det utarbeides en klage, som så behandles av Diskrimineringsnemnda. Her finner du flere opplysninger om saksgangen.

Takk til Norsk oversetterforening for bruk av denne teksten, som i sin originale form ble publisert her.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.