Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Gjør som Helje – søk stipend for å skrive bok

Helje Kringlebotn Sødal søkte – og fikk – stipend fra Det faglitterære fond for å skrive fagbok. Nå kan også du søke om stipend for å skrive.

Sødal1

To ganger i året har du mulighet til å søke stipend fra Det faglitterære fond, for å skrive eller oversette sakprosa. Gjennom 43 år har fondet delt ut over 1,1 milliard kroner, som har gitt fødselshjelp til nesten 7000 bøker.

Neste søknadsfrist for å søke er 15. oktober kl. 15.00.

Klikk her for å lese mer om våre stipender

Helje Kringlebotn Sødal som til daglig jobber som professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Agder, fikk tre månedsverk i stipend for å arbeide med fagboka Norsk kristendomshistorie 1800-2000. Fra selvsagt tro til mangfold. Det betydde mye, forteller hun.
– Særlig fordi jeg visste at det var et krevende prosjekt. Boka skulle både gi oversikt over og nye innfallsvinkler til i kristendommens historie gjennom et langt tidsrom, og være pedagogisk tilrettelagt og vitenskapelig på samme tid. Da kom det godt med å få penger til frikjøp fra ordinære arbeidsoppgaver. Denne typen skrivearbeid krever konsentrasjon som et stipend legger til rette for.
Men økonomi er ikke det eneste viktige, mener Kringlebotn Sødal.
– Det følger også en anerkjennelse av prosjektet med en slik tildeling. Profesjonelle aktører tror på det du vil gjøre, og det motiverer. Dette aspektet ved tildelingen bør ikke undervurderes.

– Hvis noen spør deg om råd for en søknad om stipend – hva vil du si da? Har du noen råd å gi bort?
– Jeg ville ha sagt at det er mye å vinne og lite å tape på å søke. Så ville jeg rådet søkeren til å lese nøye gjennom rådene som gis på NFFOs nettsider, og følge dem. Ikke minst bør søknaden få tydelig fram hvorfor boka er viktig, og hvordan den gir ny kunnskap, sier Helje Kringlebotn Sødal.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.