Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Her er årsmeldingen!

Årsmeldingen for 2019 ligger nå klar.

Arne årsmelding
Generalsekretær Arne Vestbø med årsmeldingen for 2019.

– Årsmeldingen skulle som vanlig gjøres tilgjengelig i forbindelse med årsmøtet, som opprinnelig skulle vært holdt i april, men nå planlegges avholdt i august. Årsmeldingen er med andre ord ikke formelt godkjent av årsmøtet. Vi lanserer den likevel nå, slik at alle medlemmer og andre interesserte kan se hva NFFO jobbet med i 2019. Og det er ikke lite!, sier Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.
– Den fyldige rapporten viser allsidigheten og bredden i foreningens arbeid, fra politisk påvirkningsarbeid via kontrakts- og vederlagsforhandlinger og formidlingstiltak til stipendarbeidet gjennom Det faglitterære fond.

Vestbø mener lanseringen av årsmeldingen er et høydepunkt hvert år, for den viser hva NFFO har gjort og gir de beste begrunnelsene for hvorfor foreningen i det hele tatt finnes.
– Det er gjennom årsmeldingen vi rapporterer på hvordan punktene i handlingsprogrammet er fulgt opp. Det er viktig å synliggjøre så tydelig så mulig hvordan disse tingene henger sammen. Når jeg leser gjennom årsmeldingen, blir jeg stolt over å være del av fellesskapet som NFFO utgjør.
– For egen del besto året av mange høydepunkter, som for eksempel å delta på bokmessen i Frankfurt i oktober og være med på alle så nær som ett av medlemsmøtene rundt omkring i landet i november. Men det aller viktigste er arbeidet i hverdagen, sammen med resten av den flotte administrasjonen og medlemmer både med og uten verv. Vi kan være fornøyd med mye, men det er også en del vi kan bli bedre på., sier Arne Vestbø.

Klikk på lenken rett under denne teksten for å lese årsmeldingen.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.