Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

I språkmøte hos departementet

NFFO og Forleggerforeningen var i møte om norsk fagspråk i Kunnskapsdepartementet i dag.

2022 01 20 09h43 43 nffo.no
Anne Espeland Berg og Oddmund Løkensgard Hoel fra Kunnskapsdepartementet (øverst fra venstre) og Nina Herland fra NFFO. Fra venstre nederst: Heidi Austild, Arne Vestbø, Bjørgulv Vinje Borgundvaag og Ingvild Kogstad Brodal.

20. januar møtte NFFO og Forleggerforeningen Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.
Tema for møtet var tilstanden til det norske fagspråket, som er under sterkt press fra engelsk, Forskere mangler insentiver for å skrive og formidle sin forskning på norsk i bokform og studenter har ikke tilgang på fagbøker på sitt eget morsmål.

NFFOs representanter Arne Vestbø og Nina Herland, og Forleggerforeningens Heidi Austlid, Bjørgulv Vinje Borgundvaag og Ingvild Kogstad Brodal etterlyste også mer fakta om pensumspråk, undervisningsspråk, oppfølging av språkstrategier samt en kartlegging av situasjonen for norsk fagspråk og kunnskapslitteraturen.
– Dette var et svært godt møte, sier NFFOs Arne Vestbø.
– Statssekretæren uttrykte stort engasjement for sakene våre, og lovet å følge opp med konkrete tiltak. Vi ble enige om å fortsette dialogen framover, sier Vestbø.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.