Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Innspill til regelverket for universiteter og høgskoler

Universitets- og høgskoleloven må tydeliggjøre viktigheten av at norsk språk brukes i UH-sektoren, og at publiseringsindikatoren inkluderer skriving av lærebøker og belønner forskningsformidling, skriver Arne Vestbø.

Uni

22. juni 2018 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et offentlig utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for universiteter, høyskoler og studentvelferd. Utvalget skal levere sin utredning innen 1. februar 2020.
Utvalget skla gjøre en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for universiteter, høyskoler og studentvelferd. Målet med utvalgets arbeid er å utforme et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene, og for studenter og ansatte. Regelverket skal ha god struktur og være skrevet i et godt og klart språk. Lovutvalget skal foreslå:

  • Ny lov for universiteter og høyskoler
  • Endringer i forskriftene gitt med hjemmel i universitets- og høyskoleloven
  • Endringer i studentsamskipnadsloven og –forskriften

Utvalgets arbeid skal resultere i en norsk offentlig utredning (NOU), som skal leveres Kunnskapsdepartementet senest 1. februar 2020.

I vedlegget nederst på denne siden kan du lese NFFOs innspill til arbeidet.
Andre innspill kan du lese her

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.