Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Klare krav til ny UH-lov

Viktige poenger om formidling, språk og opphavsrett er underspilt, mener NFFOs Arne Vestbø om utredningen til nytt lovforslag for universiteter og høyskoler.

Uio

Universitets- og høyskolelovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 for å gjennomgå regelverket for universiteter og høyskoler. Utvalget som er ledet av Helga Aune leverte sin utredning til Kunnskapsdepartementet i februar, og den er nå ute til høring.
NFFOs Arne Vestbø skriver i sitt høringssvar at det er tre grunnleggende elementer som bør tydeliggjøres før den nye loven trer i kraft:

  • Utvalget burde brukt mer plass på å skrive om viktigheten av formidling i akademia. Å formidle et fag er noe annet enn å gjøre forskningsresultater tilgjengelig for offentligheten. Forskningen må komme samfunnet til gode på måter som oppleves forståelige og tilgjengelige for alle borgere.
  • Universiteter og høyskoler har ansvar for å bruke, utvikle og tilgjengeliggjøre norsk fagspråk.
  • UH-loven må ikke utspille åndsverkloven, men ha den som grunnstein. Alle som skaper åndsverk skal ha rett til å råde over dem, også akademikere.

Les hele høringssvaret fra NFFO nederst i denne saken.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.