Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Positivt møte med kulturminister Raja

Abid raja

NFFOs generalsekretær Arne Vestbø var i går sammen med de andre skribentorganisasjonene i møte med kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Invitasjonen til møtet kom fra statsråden, som innledet med å si at han først og fremst ville lytte til hva aktørene hadde å melde om ulike utfordringer på litteraturfeltet.,

Dannelse og kritisk refleksjon

– Det var et kort og intenst møte der til sammen seks organisasjoner skulle si mye på 40 minutter. Men jeg opplevde Raja som interessert i å høre hva vi hadde å si, uten at han kom med noen lovnader i noe som helst retning, forteller Arne Vestbø.
Temaer som litteraturpolitiske forpliktelser knyttet til strømming av lydbøker, bortfall av formidlingsinntekter under koronapandemien og betydning av en offensiv lesepolitikk var blant emnene som ble tatt opp, og mange nevnte også innkjøpsordningenes betydning. Vestbø prioriterte selv i all hovedsak å snakke om innkjøpsordningene for sakprosa.

– For NFFO er det viktig å få fram at koronakrisen gjør det bare enda mer prekært å styrke et virkemiddel vi vet fungerer både for forfattere, oversettere, forlag og lesere, sier Vestbø.
– For disse ordningene kan på en helt unik måte legge til rett for å oppfylle mange av målene som Stortinget har vedtatt i kulturmeldingen: sakprosabøker bidrar til dannelse og kritisk refleksjon, styrker norsk språk og fremmer demokratiet, sa Vestbø i møtet.
Generalsekretæren presiserte overfor statsråden at han sa «kan bidra», for sakprosaordningene virker ikke godt nok per i dag.

25 friske millioner

– Særlig innkjøpsordningen for sakprosa for voksne må styrkes betydelig. For bare 90-95 titler, 25-30 prosent av de påmeldte titlene, blir kjøpt inn av Kulturrådet hvert år. For å ivareta bredden og kvaliteten i sakprosaen, bør en felles ambisjon være at denne innkjøpsandelen minst dobles, slik at Kulturrådet kan kjøpe inn rundt 200 sakprosatitler i året. Det finnes allerede mer enn gode nok bøker til at dette bør igangsettes straks, argumenterte Vestbø, og ba om 25 millioner kroner i friske midler til formålet.

Vestbø avsluttet sitt innlegg med en henvisning til at da Raja ble utpekt til statsråd i januar, hadde NFFO følgende overskrift på sine nettsider: «Sakprosaforfatter ble kulturminister!». Raja har tidligere gitt ut to sakprosabøker.
– Vi håper vi snart kan ha en overskrift som jubler for en kulturminister som satser på sakprosaen!

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.