Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

– Nasjonal lesesatsing NÅ

– Vi og flere andre bransjeaktører har etterlyst en nasjonal lesesatsing, og det vil være på sin plass å igangsette den nå, sier Arne Vestbø om de nye PISA-tallene, som viser at leseferdighetene særlig blant unge gutter går ned.

Nffo arne vestbø 014 190529

Tirsdag 3. desember ble den nye PISA-rapporten lagt fram. PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal undersøkelse av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.
Der gikk det blant annet fram at norske unge, og gutter i særstilling, har blitt mye dårligere lesere siden forrige rapport. I en kronikk i VG uttrykte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sin bekymring over tallene.
– Jeg er helt enig med Jan Tore Sanner i at samfunnet må gjøre mer for å styrke gutters leseferdigheter, sier Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.
– Vi og flere andre bransjeaktører har etterlyst en nasjonal lesesatsing, og det vil være på sin plass å igangsette den nå. Det er imidlertid viktig at man ser at kultur- og kunnskapspolitikken går hånd i hånd, og lesesatsingen kan derfor ta utgangspunkt i at vi allerede har mange gode rammevilkår for litteraturen i Norge. Vi trenger ikke å finne opp kruttet hver gang.

– Myndighetene må stimulere til at vi får gode læremidler i forbindelse med Fagfornyelsen, og at alle skoler har et skolebibliotek som er utstyrt med bøker i alle typer sjangere. Vi må også prøve så godt vi kan å få fram viktigheten av lesing ikke bare hos barna selv, men også hos foreldrene og besteforeldrene. Kjøp bøker i bursdags- og julegave, gå på folkebiblioteket, sett av en kveld i uka til lesing i stedet for å spille Play Station, sier Vestbø.
NFFO kjemper for litteraturens status som sådan, men vil særlig bidra til å fremme lærebøker i skolen og allmenn sakprosa om alt fra insekter til invasjoner. Slike bøker stimulerer barn og unge til å delta aktivt, kritisk og reflektert i et demokratisk samfunn.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.