Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

NFFO dobler den juridiske innsatsen

Gode nyheter for alle NFFO-medlemmer: nå er foreningen forspent med to juridiske rådgivere.
Anna Moxnes Stabell og Juliane Strøm Killengreen er klart til dyst!

Annaogjuliane
Anna Moxnes Stabell og Juliane Killengreen er NFFOs to jurister fra nyttår av.

En dobling med to fulle stillinger som kan ha fullt fokus på foreningens juridiske oppgaver vil medlemmene merke godt, tror juristene. Ved nyttår gikk NFFOs mangeårige jurist, Jan Terje Helmli, av med pensjon.
– Det er mye å gjøre og oppgavene er svært varierte. Arbeidet omhandler både henvendelser fra medlemmene, kollektive oppgaver, som for eksempel forhandling av avtaler og lovarbeid, samt intern rådgivning. Målet er at vi skal kunne gi medlemmene våre effektiv og god hjelp i enkeltsaker samtidig som vi kan fokusere på oppgaver som kommer fellesskapet til gode, sier Juliane Strøm Killengreen.
– To fulle stillinger er viktig for å kunne sparre og utvikle kompetanse. Ikke minst er det hyggelig for arbeidsmiljøet!, sier Moxnes Stabell.

– Hvilke type henvendelser mottar dere mest av fra medlemmene?
– Vi får en stor variasjon av ulike saker og får sjelden samme spørsmål to ganger. Dette er også noe som gjør jobben interessant. Mange ønsker å konferere med oss om kontraktene de er tilbudt, særlig knyttet til det økonomiske. I det siste har det særlig vært spørsmål om nedsettelsessalg og rammevilkår for digitale læremidler. Videre får vi en del spørsmål angående avkortning av royalty, manglende utbetaling av royalty og honorar for bruk av tekster. I den senere tiden har det vært en økning i henvendelser knyttet til digital bruk. Her arbeides det med å få på plass normalkontrakter, sier Moxnes Stabell.

– Hva slags type juridisk hjelp er det medlemmene kan forvente å få fra dere? Fører dere for eksempel saker for retten, eller er det bare enkle, juridiske konsultasjoner det er snakk om?
– I all hovedsak vil det være rådgivning i form av konsultasjoner vi kan bistå med. Men vi vil selvfølgelig forsøke å strekke oss langt for å hjelpe medlemmene vår. Og er det saker hvor medlemmer ikke får betalt i henhold til avtale for eksempel, vil vi kunne hjelpe til med inndrivelse av kravet. I utgangspunktet omfatter ikke den juridiske bistanden å føre saker for retten, men om vi anser saken som prinsipiell, vil vi forfølge den så langt som nødvendig. NFFO har bidratt til at flere viktige saker er avgjort i domstolene. Vi oppfordrer uansett medlemmene til å ta kontakt med oss om det er noe de lurer på!, sier Strøm Killengreen.

– Hvilke juridiske utfordringer blir de viktigste i året og årene som kommer?
– Få på plass normalkontrakt for de utnyttelsesformene som enda ikke er regulert er høyt prioritert, særlig skaffe mer forutsigbarhet og bedre rammevilkår for læremiddelforfatterne, sier Moxnes Stabell.
– Vi ser også en del utfordringer knyttet til nye lover og direktiv som forplikter foreningens arbeid eller påvirker våre forfattere og oversettere på ulike måter. Med tilknytingen til EU gjennom EØS er det stadig nye regelverk å forholde seg til. Reguleringer vi får trådt nedover hodet fra EU er ikke resultat av norsk virkelighet og behov her. Det skaper ofte utfordringer!

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.