Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

NFFO i møte med kulturministeren

Fastpris, språkpolitikk og forfatteres og oversetteres rettigheter i den nye åndsverkloven var viktige tema da NFFO og den skjønnlitterære forfatterforeningen (DNF) nylig var i møte med kulturminister Trine Skei Grande.

Pressebilde grande

Mandag 30. april møtte NFFOs generalsekretær Tore Slaatta og seniorrådgiver Kristine Isaksen kulturminister Trine Skei Grande sammen med representanter for Forfatterforeningen.

– Vi er heldige som har en statsråd som bryr seg om norsk litteratur, og et departement som er interessert i initiativ og engasjement fra foreningene, sier Tore Slaatta i etterkant av møtet.

Hva snakket dere om?

– Begge foreningene understreket betydningen av det nåværende litterære systemet, både for forfatterøkonomien og opprettholdelsen av mangfold og kvalitet i norsk litteratur. Også åndsverklovens sentrale betydning ble drøftet, men som statsråden minnet om, ligger åndsverkloven nå hos Stortinget. Når det gjelder opprettholdelsen av fastprissystemet er dette forankret i regjeringserklæringen, men det er viktig å huske at dette ikke bare er kulturpolitikk, men også næringspolitikk, sier Slaatta.

Under møtet informerte foreningene ministeren om det samarbeidet de europeiske forfatterforeningene for tiden har gående i Europa. Målet er å påvirke utviklingen i europeisk åndsverklovgivning og EU-direktivet om opphavsrett i det digitale markedet.

– Det er særlig artikkel 12 i utkastet til EU-direktivet som har vekket de europeiske forfatterforeningene til dyst. Diskusjonene har gått i EU-systemet om hvorvidt det skal lovfestes at forleggere har rett på sekundære vederlag. Det så en stund ut til å berøre de nordiske bibliotekvederlagene på uheldig vis. Men et nytt utkast til artikkel 12 er på plass rett før behandlingen i parlamentet, og det synes å gå i riktig retning, forteller Slaatta.

Kulturministeren var også opptatt av den norske representasjonen ved bokmessen i Frankfurt i 2019, en begivenhet også forfatterforeningene ser fram til med forventning og glede. Slaatta luftet muligheten for å få i stand en lesekampanje i 2020, i forlengelsen av bokmessen. Statsråden oppfordret foreningene til å utvikle et samarbeid seg imellom og så spille initiativet tilbake til departementet.

– Den ballen skal vi spille videre med, avslutter Slaatta.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.