Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Nomimert til Rosettaprisen: Mette Heuch Berg

Mette Heuch Berg har gjort et imponerende stykke formidlingsarbeid. For det er hun nominert til Rosettaprisen.

6830372931
Mette Heuch Berg, nominert til Rosettaprisen.

29. september deler vi ut den fjerde Rosettaprisen. Fem nominerte står på lista, og i dagene fremover kan du bli litt mer kjent med dem. Prisen går til beste oversatte sakprosabok i 2021.
Vi fyrte av 21 generelle spørsmål i de nominertes retning, og ba om svar på syv av dem.

Mette Heuch Berg er neste ut. Hun er nominert for Aristoteles` Om tilblivelse og undergang, utgitt på Vidarforlaget.

– Hva har vært det mest utfordrede med å oversette Om tilblivelse og undergang?
– Det mest utfordrende har vært å finne norske betegnelser på greske filosofiske begrep som ikke akkurat er vanlige på norsk.

– Hva gjør du når du står fast?
– Da konsulterer jeg leksika, filosofiske verk, oversettelser til andre europeiske språk, konsulterer jeg oversettelser til andre europeiske språk.

– Hva fikk deg til å oversette denne boken?
– Forlaget, med alltid utrettelige Gunnar Totland, har det store prosjektet å utgi en fullstendig oversettelse av alle Aristoteles´skrifter inklusive de såkalte pseudo-aristoteliske. Tidligere har forlaget brakt i havn en samlet oversettelse av Platons verker – også her med flere bidragsytere. Siden jeg var med også ved den anledning var det naturlig å fortsette med Platons store etterfølger i filosofihistorien.
– Aristoteles er kulminasjonen i gresk filosofi og fikk en enorm innflytelse i ettertiden – helt opp til nyere tid. Gjennom hans verker lærer vi også den tidligere filosofihistorien å kjenne. Han bygger videre på og polemiserer mot ikke bare Platon, men også de såkalte før-sokratikerne, filosofene fra det greske området ved kysten av Lilleasia, de joniske naturfiosofene. Et annet område av den gresktalende verden var Syd-Italia med Sicilia – gjerne omtalt som Magna Graecia, Stor-Hellas. Her møter vi Pythagoreerne og Empedokles fra Akragas. Om tilblivelse og undergang hører med blant vår forfatters naturfilosofiske skrifter. Av disse har jeg tidligere oversatt Meteorologien og Om himmelen.

– Hvorfor bør folk lese denne boken?
– Dette er en side ved Aristoteles som ikke har vært kjent på norsk før. Hans poetikk, retorikk, etikk og statslære har vært gjenstand for større interesse.

– Hva slags menneske er en oversetter?
– En oversetter må like å arbeide på egenhånd og ofte i lang tid på enkelte punkter. Noen har likevel glede av å samarbeide om oversettelsene.

– Hvordan jobber du?
– Jeg kladder for hånd og gjennomarbeider så oversettelsen med noter på PC.

– Hva må du ha på skrivebordet?
– Der har jeg store greske og latinske lexica.

Juryen, som består av Ole Jan Borgund, Ika Kaminka og Geir Uvsløkk, uttaler følgende om Mette Hoech Bergs oversettelse:

Aristoteles’ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, som i Mette Heuch Bergs finstemte oversettelse har fått den norske tittelen Om tilblivelse og undergang, er en relativt kort filosofisk og naturvitenskapelig tekst. Den er tett knyttet til andre av Aristoteles’ naturvitenskapelige arbeider, særlig Om himmelen, Meteorologien og Fysikken, tar for seg forskjellige former for forvandlinger i naturen, og stiller grunnleggende spørsmål om hvordan gjenstander og livsformer blir til og forsvinner.

Om tilblivelse og undergang er på mange måter en krevende tekst å oversette. Den er skrevet i en kompakt, notataktig form som Heuch Berg gjengir på relativt lettfattelig norsk samtidig som hun følger den greske originalteksten tett. Hun har – muligens i samarbeid med andre av Vidarforlagets Aristoteles-oversettere – gjort et betydelig terminologisk arbeid i formidlingen av den greske filosofens naturvitenskapelige tekster, samtidig som hun i ordvalgene respekterer den norske formidlingstradisjonen av Aristoteles’ verker.
Hun har funnet en analytisk stil som fungerer godt på norsk, og har i tillegg utstyrt oversettelsen med et solid noteapparat som er svært nyttig for å gi leserne kunnskap om konteksten og et innblikk i andre deler av Aristoteles forfatterskap. Utgivelsen som helhet er rett og slett et imponerende stykke formidlingsarbeid.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.