Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Ny normalkontrakt for oversettelser

Etter to års forhandlinger kom ny normalkontrakt for oversettelser på plass fra årsskiftet. – Vi er veldig fornøyd med å ha fått dette i havn, sier Nina Herland, oversetterrådgiver i NFFO.

Oversetterkontrakt
NFFOs Jan Terje Helmli (t.v.), Nina Herland og Arne Vestbø er fornøyd med å ha fått på plass ny normalkontrakt for oversettelser.

– Den nye kontrakten medfører en høyst påkrevd opprydning i landskapet. Den forrige normalkontrakten fra 2006 hadde etter hvert fått mange tilleggsprotokoller og blitt til et villniss som det var vanskelig å navigere i, sier Jan Terje Helmli, juridisk rådgiver i NFFO.
Forhandlingsutvalget som har kommet fram til avtalen med Forleggerforeningen har bestått av Ika Kaminka og Bjørn Herrman fra Norsk Oversetterforening, Rune Rogndokken Moen fra NFFOs oversetterutvalg og Jan Terje Helmli.

NFFOs seniorrådgiver i oversettersaker er godt fornøyd med at ny kontrakt er på plass.
– Vi er glade for å ha fått mer forutsigbare kontraktsforhold for oversetterne. Denne er langt mer oversiktlig og enklere å forholde seg til, sier Nina Herland.
– Så – hva er nytt? La oss si at vi har en oversetter, Kari Hansen. Hun har oversatt en bok om 2. verdenskrig. Hva vil være nytt for henne med ny normalkontrakt?
– De største endringene med den nye avtalen er knyttet til honorarsystemet, men selve honoraret for å utføre oversettelsen er urørt. Kari Hansen vil fortsatt få 217 kroner per tusen tegn medregnet mellomrom, i normalhonorar med dagens sats, sier Helmli.
– Men med den nye kontrakten vil hun oppleve en endring i tilleggshonorarene, altså for e-bok, lydbok og strømming, og eventuelt ved forlengelse av den perioden forlaget har rett til å utnytte oversettelsen. Mens disse honorarene tidligere ble fastsatt som prosenter av grunnhonoraret, blir de heretter i stor grad salgsavhengige.
– Hva betyr det?
– Det betyr at det også vil dryppe noen kroner på oversetteren for hver lydbok som selges eller strømmes. Salg av e-bøker vil i den første perioden utløse et tilleggshonorar på 2,5 prosent av honoraret for å utføre oversettelsen, men ved eventuell forlengelse av utnyttelsesperioden, vil oversetteren få en andel av forlagets salgsinntekter, både for papirbøker og e-bøker.
– Det er god grunn til å anta at omleggingen av honorarsystemet vil kunne føre til at langt flere oversettere enn før vil oppnå noe mer i honorar enn det opprinnelige honoraret de fikk for å utføre oversettelsen. En av gevinstene ved den nye avtalen er at den tar bort økonomiske hindre som lå i den gamle. Ved å redusere forlagenes risiko, blir det muligheter for en mer fleksibel utnyttelse av en oversettelse, sier Jan Terje Helmli.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.