Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Nye oversettersatser fra 1. juli

– Husk nye oversettersatser som gjelder fra 1. juli, når du skal inngå nye avtaler, sier NFFOs oversetterrådgiver Nina Herland.

Ninaherland
NFFOs oversetterrådgiver, Nina Herland.

Fra 1. juli 2019 er normalhonorarsatsen kr kr 216,76 per 1000 tegn, medregnet mellomrom. Satsen reguleres i samsvar med lønnsutviklingen for et utvalg av ansatte i noen av Forleggerforeningens medlemsforlag.

NFFO anbefaler at honoraret for oversettelse mellom bokmål og nynorsk skal være kr 162,57 per 1000 tegn medregnet mellomrom (75% av normalhonoraret).

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.