Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Oversetterkongress på Cuba

To år på overtid ble den internasjonale oversetterføderasjonens (FIT) generalforsamling og verdenskongress avholdt på Cuba i månedsskiftet mai-juni.

Microsoftteams image (1)
Kevin Quirk takket for seg som president i den internasjonale oversetterføderasjonens (FIT).

På generalforsamlingen trådde et nytt styre sammen, og Jan Christopher Næss fra Norsk Oversetterforening avløser Kevin Quirk som den norske representanten. Nyvalgt president er Allison Rodriguez fra den New Zealend, som tar over stafettpinnen etter nettopp Kevin Quirk.

Den åpne kongressen inneholdt et mangfold av arrangementer knyttet til blant annet tolking, translatørvirksomhet og oversettelse av litteratur, både fra et personlig, akademisk og profesjonelt perspektiv. Norge var representert ved Astrid Nordang som foreleste om oversettelse av Elsa Morante og Natalia Ginzburg, og NFFOs æresmedlem Elisabet Middelthon, som foreleste om hvordan engelsk som akademisk språk utfordrer språkmangfoldet i mange land.

Neste FIT-verdenskongress vil avholdes i Costa Rica i 2025.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.