Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

– Pass på dine Mammutsalg-rettigheter!

– Forfattere bør passe på sine Mammutrettigheter. Enkelte forlag misbruker eller mistolker normalkontraktens hjemmel for nedsettelsessalg, sier Anna Moxnes Stabell, NFFOs juridiske rådgiver. I løpet av desember vil NFFO sende ut en egen undersøkelse blant medlemmer om deres erfaringer.

20210527 nffo anna moxnes stabell 006 lite
Anna Moxnes Stabell, juridisk rådgiver i NFFO.

I disse dager mottar mange forfattere henvendelser fra sine forlag om at deres bøker blir meldt opp til Mammutsalget, som starter siste uka i februar 2022. Siden det ikke står noe spesifikt om Mammutsalget i normalkontrakten, hvilke rettigheter spesielt må man passe på som forfatter? Hva er viktigst på huskelista?
– Normalkontrakten gir forlaget rett til å selge bøker til nedsatt pris, som ved kampanjer som Mammututsalget. Men, under visse forutsetninger. For det første må boken være utenfor fastprisperioden, som varer fra utgivelsestidspunktet og frem til 30. april påfølgende år. For det andre har forlaget plikt til å samrå seg med forfatteren før bøkene kan selges til lavere pris enn den normale utsalgsprisen.
– Forfatterens inntekt fra salget skal for øvrig beregnes etter samme prinsipper som ellers. Etter normalkontrakten er det utsalgsprisen som danner grunnlaget for royaltyberegningen. Det innebærer at royalty ved nedsettelsessalg beregnes av bokens reduserte pris i bokhandelen. Normalkontrakten gir ikke forlagene rett til å redusere selve royaltysatsen!

Misbruk fra forlag

– Erfaringsmessig vet vi at NFFOs jurister alltid får noen saker på bordet knyttet til Mammutsalget, med forfattere som opplever avtalebrudd. Hva slags vilkår begås det synder mot fra forlagshold?
– Henvendelser fra medlemmer og undersøkelser gjort av vårt frilansutvalg viser at enkelte forlag misbruker eller mistolker normalkontraktens hjemmel for nedsettelsessalg. Ved Mammututsalget eller lignende kampanjer er det særlig tre forhold medlemmer bør være oppmerksomme på:

  • I henhold til normalkontrakten skal forlaget kontakte forfatteren før bøker selges til nedsatt pris. Vi er kjent med at enkelte forlag unnlater å gjøre dette.
  • Noen forlag vil beregne royaltyen av forlagets egen omsetning. Men det er i strid med normalkontraktens honorarsystem. Royalty skal beregnes av bokens utsalgspris (pris i bokhandel eller annen detaljist), også når denne er redusert ved nedsettelsessalg. Om beregningsgrunnlaget settes ned til forlagets nettoinntekt, kan salg til kampanjepris gjerne medføre en dobbel reduksjon av forfatterens inntekt.
  • Noen forlag setter royaltysatsen ned i forbindelse med kampanjesalg. Men det er det ingen hjemmel for i det faglitterære normalkontraktsverket! Vi har også sett eksempler på at forlag har vist til bestemmelser i normalkontrakter for andre typer litteratur, hvor det er adgang til å redusere royaltysatsen. Vi mener prinsipielt at det er illojalt av et forlag å foreslå dårligere vilkår uten å gjøre forfatteren oppmerksom på at forlaget da ber om et unntak fra den avtalen som tidligere er inngått (normalkontrakten).

Positivt fra forlag

NFFO er i disse dager i tett dialog med de skjønnlitterære forfatterforeningene om Mammutsalget.
– De opplever tilsvarende problematikken rundt nedsettelsessalg. I september ble Forleggerforeningen orientert av skribentforeningene (NBU, Forfatterforeningen, Forfatterforeningen og NFFO) om det vi mener er uhjemlet bruk av nedsettelsessalgsalg og realisasjon. Vi er altså på saken!
Men, legger hun til:
– For ordens skyld skal det nevnes at det fortsatt er mange forlag som forholder seg til normalkontrakten og beregner 13/15 prosent royalty av utsalgspris også ved nedsettelsessalg!

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.