Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

– Pass på formidlingen til allmennheten

– Økt tilgjengeliggjøring av grunnforskning kan bidra til at fagformidlingen til allmennheten svekkes, sa NFFOs Arne Vestbø i møte med forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Iselin nybo 7
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Sammen med representanter for Forleggerforeningen, Forskerforbundet, Kopinor, Fagpressen og Universitets- og høgskolerådet var NFFOs generalsekretær Arne Vestbø tirsdag 29. oktober i møte med Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Tema for møtet var «vederlag og fremstilling av faglitterære bøker på norsk i lys av Plan S», som det het i innkallingen fra Kunnskapsdepartementet.

– I mitt innledende innlegg la jeg vekt på å få fram hvordan det litterære økosystemet fungerer i Norge, og forklarte betydningen Det faglitterære fond har for faglitterære forfattere. Fondet, som NFFO forvalter, er den viktigste finansieringskilden for forskere som ønsker å formidle sine fag gjennom bøker ut til allmennheten, forteller Vestbø.
Fondets inntekter kommer hovedsakelig som kompensasjonsmidler gjennom det statlige bibliotekvederlaget og som kopivederlag via Kopinor. Muligheten til å søke om midler fra fondet er basert på et enkelt prinsipp: Skal en forfatter kunne hente penger ut, må publikasjoner han eller hun utgir bidra med penger inn.

– Men siden Kopinor ikke kan kreve vederlagsmidler for publikasjoner som er gitt ut i åpen tilgang, står vi overfor et stort paradoks: Økt tilgjengeliggjøring av grunnforskning kan bidra til at fagformidlingen til allmennheten svekkes. Dette er neppe meningen, sa Vestbø til statsråden.
I følge Vestbø lyttet statsråd Nybø oppmerksomt til innspillene hun fikk, og stilte en rekke spørsmål til de inviterte deltakerne i løpet av den timen møtet varte. Hun slo fast at hun fullt og helt stilte seg bak Plan S, først og fremst fordi åpen tilgang til statsfinansiert forskning var et viktig prinsipp for henne. Men hun la samtidig til at det var like viktig å finne riktige virkemidler for å bevare norsk som fagspråk.
– Det kom ingen lovnader i møtet, men jeg synes likevel statsråden gav positive signaler, som blant annet at den kommende språkmeldingen vil ta opp i seg flere av temaene vi var innom. Nybø fikk en klar oppfordring fra NFFO om at staten både burde finne en løsning som kompenserer for åpen tilgang til åndsverk og øke sin innsats for kunnskapslitteraturen generelt. Vi bidrar mer enn gjerne med innspill til hvilke tiltak som vi mener vil virke positivt, avslutter Vestbø.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.