Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Prosa søker ny redaktør!

Drømmer du om redaktørstolen? Nå har du sjansen! Stillingen som redaktør i Prosa er ledig fra 1. januar 2019.

Prosa collage600

Prosa faglitterært tidsskrift går snart inn i sin 25. årgang og søker sin sjette redaktør. Tilsetting på åremål i tre år med mulighet for forlengelse, med oppstart 1. januar 2019.

Prosa utgis av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Det er Norges største litteraturtidsskrift med et opplag på 6200, og utkommer med seks nummer i året samt publisering på nettstedet www.prosa.no. Det går ut til alle medlemmer i NFFO og distribueres for salg i Narvesen.

Vi tilbyr en svært interessant og utfordrende stilling. Redaktøren har totalansvar for tidsskriftet og arbeidet innebærer blant annet:

• Idéskaping, initiering, redigering og produksjonsansvar for seks årlige utgivelser
• Vedlikehold og videreutvikling av tidsskriftets omfattende nettverk av bidragsytere
• Forhandling av avtaler og oppfølging av design, trykkeri, distribusjon og salg
• Utvikling og redigering av www.prosa.no
• Salg av annonser
• Salg av abonnementer til privatpersoner og institusjoner

Vi søker en person som har:
• Innsikt i og overblikk over det litterære landskapet, særlig norsk sakprosa
• Inngående kjennskap til norsk bok- og mediebransje
• Solid erfaring med redaksjonelt og journalistisk arbeid
• Svært god skriftlig framstillingsevne
• Gode evner til samarbeid, kommunikasjon og administrasjon

Vi ser etter en selvstendig, kreativ og kunnskapsrik person som har tanker og idéer om hvordan tidsskriftet kan utvikles videre og evner til å sette planer ut i livet. Vi ber om at søkere legger ved et notat på cirka én side om hvordan de ser for seg å gjøre dette.

Redaktøren har redaksjonell frihet innenfor de rammer som redaktørplakaten setter, med forpliktelse til å ha en bred dekning av norsk sakprosa og faglitteratur. Prosa har kontor i Uranienborgveien 2 i Oslo sentrum, men arbeidssted er fleksibelt. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 10. august 2018
Skriftlig søknad sendes per epost til post@nffo.no.

Spørsmål om stillingen kan rettes til administrasjonssjef Roar Svartberg per telefon: 22121145 eller epost: roar.svartberg@nffo.no

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.