Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Reisestipend endrer navn

Loggs

I de senere årene har søknader til og tildelinger av reisestipend gått merkbart ned. Styret i Det faglitterære fond ønsker at denne formen for tilbakebetaling av vederlagsmidler skal nå ut til flere enn den gjør nå.
Styret har derfor vedatt å utvide stipendet til å gjelde flere utgifter enn til reiser en forfatter og oversetter har i sin skribentvirksomhet, og at navnet på stipendet heretter skal hete Reise- og diversestipend.

I tillegg dekning av reiseutgifter, skal stipendet nå også dekke for eksempel kursutgifter, leie av skribentkontor, innkjøp av litteratur, pc og liknende.

Stipendet skal selvfølgelig fortsatt være trekkfritt, så lenge stipendmottakeren bruker det i forbindelse med sin virksomhet som forfatter/oversetter.

Det skal ikke hefte noe rapporteringsplikt ved stipendet og søknadsskjemaet forenkles. I søknadsskjemaet skal søkeren få tydelig informasjon om skattereglene og om at fondet ikke har noe ansvar når det gjelder myndighetenes eventuelle skattekrav i forbindelse med innberetning.

Søknadsfristen for reise- og diversestipend vil bli i midten av oktober 2020.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.