Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Sakprosaforlag ordnet opp i royaltyspørsmål

Anne Sverdrup-Thygeson er glad for at hennes forlag har ordnet opp i uklarheter rundt royaltyutbetalinger.

Img 4551 (2)
Anne Sverdrup-Thygeson er en av forfatterne som har fått hjelp fra NFFO, og som nå får etterbetalt royalty fra sitt forlag Kagge.

I noen måneder nå har det vært stor oppmerksomhet rundt forfatteres rettigheter knyttet til Mammutsalg og andre typer for nedsettelsessalg, blant annet gjennom flere medieoppslag. NFFO har fått en rekke henvendelser gjennom det siste halvåret, og juridisk rådgiver Anna Moxnes Stabell har bistått i arbeidet med å ordne opp i kontraktavvik.
Kjernen i problemstillingen har vært en uthuling av normalkontrakten hos enkelte forlag, ved at det har vært ulik praksis for hvordan royalty skal beregnes ved salgskampanjer. Det var NFFOs frilansutvalg som tok initiativ til en nærmere gransking av avtaleforholdene.
– Vi har bistått 10-15 forfattere med konkrete krav mot fire ulike forlag, sier Moxnes Stabell.
– Disse sakene er nå løst. Vi har oppnådd gode resultat for våre forfattere. Dialogen har vært konstruktiv og forlagene har stort sett vist stor vilje til å rydde opp, sier hun.

Andre beregningsgrunnlag

Anne Sverdrup-Thygeson er en av forfatterne som har fått hjelp fra NFFO, og som nå får etterbetalt royalty fra sitt forlag Kagge. Biologen har i de siste årene hatt stor suksess med bøkene Insektenes planet, Insektenes hemmeligheter, På naturens skuldre og Insekter i Norge.
– Jeg har vært veldig fornøyd med Kagge forlag. Jeg har fått jobbe med dyktige, rause og positive medarbeidere, som har gjort en utrolig god jobb med bøkene mine, på alle nivåer, sier Anne Sverdrup-Thygeson.
– Og nettopp derfor ble det så spesielt da jeg begynte å snakke om royalty med forfatterkolleger, og etter hvert fikk hjelp av NFFOs advokat – og skjønte at ikke alt var som det burde være.
Det Sverdrup-Thygeson da oppdaget, var at hun hadde fått langt dårligere betingelser da bøkene kom på nedsettelsessalg, enn det som er nedfelt i normalkontrakten.

Normalkontrakten sier at royalty etter fastprisperiodens utløp (altså etter 1. mai året etter at en bok kommer ut) skal beregnes av butikkenes utsalgspris, i praksis utregnet som to ganger forlagets nettopris. Nærmere eksemplifisert:

  • Om butikkpris på en bok etter fastprisperiodens utløp er kr 199,-, utgjør forlagets nettopris eksempelvis 98,- kroner (avhengig av hvilken rabatt de gir bokhandleren, her estimert ca. 50 prosent).
  • Normalroyalty for faglitteratur er 13 prosent av beregningsgrunnlaget (0-3000 solgte bøker) og 15 prosent (fra 3000 solgte bøker og oppover)
  • For innbundne bøker – bøker med hard perm – følger det av normalkontrakten at beregningsgrunnlaget normalt settes til 85 prosent av utsalgspris (og fordi utsalgspris er variabel, bruker man i praksis 2 x nettoprisen i stedet). Det betyr at summen man skal beregne royalty av i dette eksempelet, er kr 167,- og at forfatterens inntekt per solgte bok i dette eksempelet vil ligge mellom 20 og 25 kr, avhengig av hvor mange bøker som er solgt.

Vil bruke energien på å skrive bøker

– Jeg er jo ikke jurist, og jeg er mer opptatt av å få folk til å bry seg om natur, enn å sitte og spekulere på om noen vil lure meg. Det er jo blant annet derfor vi har en bransjestandard, for at vi forfattere skal kunne konsentrere oss om å skrive bøker.
– Samtidig som vi skal være trygge på at vi behandles likt og rettferdig, på tvers av forlag og opplagstall. For royaltyrapporter er komplisert materie, især for en som er ny i bokbransjens univers, sier Sverdrup-Thygeson. Det er bare fire år siden den første boka mi kom ut, og det har vært en bratt læringskurve.
– Det jeg etter hvert forstod, var at for min del var beregningsgrunnlaget for bøker på nedsettelsessalg satt alt for lavt, sammenlignet med normalkontrakten, sier Sverdrup-Thygeson, som er glad for at medlemskapet i NFFO gir henne mulighet for gratis juridisk bistand.

Hun har vært gjennom flere lag av følelser etter at hun begynte å se på saken med NFFOs jurist.
– Da jeg skjønte omfanget, ble jeg både overrasket, provosert og lei meg. Jeg har tenkt på forlaget mitt som noen som ville meg og bøkene mine vel, at vi var på samme lag. Da var det kjipt å oppdage at jeg hadde vært for godtroende, for naiv. Det gikk på skrivelysten løs, rett og slett. For meg er det viktig å være på et forlag jeg kan stole på, et forlag som kommuniserer ærlig og som tar både bransjestandarder og forfatterøkonomi på alvor.

Men Sverdrup-Thygeson understreker at hun føler at forlaget har tatt saken på alvor, og kommet henne i møte.
– Dette er sikkert et krevende landskap å navigere i, for dem også. Vi har hatt en god og konstruktiv dialog, og vi har blitt enige. Ikke minst har de gjort det klart de endrer beregningspraksis for alle sine forfatteres framtidige kontrakter. Så Kagge er fortsatt mitt forlag – og mitt lag, sier Anne Sverdrup-Thygeson.

Viktig i diskusjonen

NFFOs generalsekretær Arne Vestbø sier at han er veldig glad for at disse sakene har løst seg for medlemmene, og at det fremdeles er en felles forståelse og respekt blant forleggerne og NFFO om at normalkontrakten skal følges.
– Samtidig fortsetter vi dialogen med Forleggerforeningen om hvordan en modernisert normalkontrakt bør se ut. Det er ikke gitt at dagens modell er den riktige for all fremtid, og hva som skal være beregningsgrunnlaget for royalty, er ett av de viktigste diskusjonspunktene med forleggerne i de pågående forhandlingene, sier Arne Vestbø.

Forlagssjef Jorunn Sandsmark i Kagge er forelagt denne artikkelen, og svarer følgende:
– Vi setter pris på den gode og konstruktive dialogen vi har hatt med både Anne og NFFO. Normalkontraktens bestemmelser ved nedsattsalg er ikke entydige, og vi er glade for at foreningene nå snakker sammen for å få en tydelig kontrakt for alle parter i fremtiden

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.