Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Seminar om bibliotekvederlag i Praha

For fjerde gang var NFFO initiativtaker og medarrangør av seminar 10.-12. oktober om bibliotekvederlag for europeiske land.
Her følger Jørgen Lorentzens rapport.

Praha deltakere lite

I Norge ble det i 2021 utbetalt vel 133 millioner kroner til rettighetshavere for at våre verker skal kunne lånes ut på norske bibliotek og stilles gratis til rådighet for det norske folket. Bibliotekvederlaget er helt grunnleggende for de stipender som deles ut årlig slik at vi kan skrive og oversette nye bøker.
Slik er det ikke i alle land i Europa på tross av at EU innførte et lånedirektiv i 1992 som krevde at alle medlemsland måtte innføre et bibliotekvederlag. I dag er det 35 land i verden som har innført PLR, og 25 andre som har lovverket på plass, men hvor det ikke er noe system for utbetaling. 25 av 28 EU-land har et system på plass. Følgende medlemsland har ennå ikke iverksatt direktivet og derfor ingen utbetaling til rettighetshaverne: Bulgaria, Romania og Portugal.

Derfor bestemte vi oss raskt for at dette seminaret skulle sette søkelys på Bulgaria og Romania i tillegg til nabolandene Tsjekkia og Slovakia, hvor vederlagene er svært beskjedne. I tillegg var det klart at seminaret ikke skulle bestå av overordnete foredrag med tilhører, men et faktisk arbeidsseminar med vekt på situasjonen i de fire landene. Det ble lagt stor vekt på å få deltakerne i tale, slik at det ble en workshop der vi fikk fram problemene og utfordringene i de respektive land, og der vi søkte handlingsrettet virksomhet for å styrke/øke vederlagene.
Det gjorde at de tre foredragsholderne Mari Wallgren fra Finland, Arjen Polman fra PLR International og Trond Andreassen fra NFFO ikke bare ble bedt om å holde foredrag, men delta aktivt i dialogen og strategitenkningen til de de fire landene. Dette gjorde at seminaret ble svært uformelt og diskusjonen fløt fritt kontinuerlig mellom de fremmøte hele veien.

Seminaret vil bli fulgt opp med direkte kontakt mellom NFFO, PLR International og de fire landene. Meningen med dette vil være å legge en helt konkret strategi for implementering av PLR som er landtilpasset. Et slikt opplegg må forberedes godt, slik at vi er i stand til å bidra med den rette assistanse på en slik måte at organisasjonene selv styrkes i sin kapasitet til å jobbe systematisk for PLR. Det vil med stor sannsynlighet være behov for strategisk innsats over flere år før vi lykkes.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.