Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Søk om ekstra stipend fra Statens kunstnerstipend

Innen 5. august kan du søke om ekstraordinært stipend fra Statens kunstnerstipend, på 100 000 kroner. NFFO oppfordrer faglitterære forfattere og oversettere til å søke.

Sks
19. juni ble det vedtatt opprettet en midlertidig stipendordning under Statens kunstnerstipend, som et ledd i å opprettholde kunstnerisk virksomhet i forbindelse med korona-pandemien.

Ordningen har en økonomisk ramme totalt 70 millioner kroner. Kvotefordelingen mellom kunstnergruppene er ennå ikke fastsatt. Men den vil innbefatte også forfattere og oversettere.

Stipendet og med gyldig søkeskjema blir utlyst på nettsidene til Statens kunstnerstipend, i begynnelsen av uke 28, (6.- 12. juli).
Men du kan lese mer om stipendet allerede nå, ved å klikke på denne lenka

På grunn av forventet stor pågang ber SKS om at alle søkere leser veiledningen nøye, og gjør eventuelle henvendelser i tråd med kontaktinformasjonen som er oppgitt på sidene.

– Vi oppfordrer alle våre medlemmer som har fått sin virksomhet rammet av koronapandemien, om å søke. På den måten får vi også vist den høye aktiviteten blant forfattere og oversettere av sakprosa. sier NFFOs generalsekretær Arne Vestbø.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.