Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Vellykket digitalt årsmøte

Det første digitale årsmøtet i NFFOs og Det faglitterære fonds historie er gjennomført. Selv om det ble gjennomført etter boka håper styreleder Geir Hønneland på at det neste årsmøtet blir i det fysiske formatet.

Geirh
Geir Hønneland, styreleder i NFFO.

– Først og fremst er vi glade for at vi fikk til å gjennomføre et årsmøtet selv i den unntakssituasjonen vi har vært i det siste halve året, sier Hønneland.
– Vi fikk truffet nødvendige vedtak om blant annet årsmelding, regnskap, handlingsplan og budsjett, og medlemmene fikk muligheten til å komme med kommentarer til sakene. Vi fikk både betimelige spørsmål og nyttige forslag, som vi tar med oss i det videre arbeidet.

Men selv om den tekniske gjennomføringen gikk fint, er ikke dette noe som frister til gjentakelse, sier han.
– Det er jo ikke i nærheten av å kunne erstatte et fysisk årsmøte, og derfor valgte vi å utsette de tyngre sakene til neste årsmøte – det er jo bare sju måneder fram i tid. Ingen vet jo hvordan smittesituasjonen er da, men vi vil strekke oss langt for å få til et fysisk møte.
– Og et ekstra langt årsmøte ble jo dette også?
– Ja, det er jo litt spesielt med et årsmøte som varer i åtte dager, men dette skulle sikre at medlemmene fikk god tid til å sette seg inn i sakene og vurdere hvordan de skulle stemme. De kunne også følge med på stemmegivningen underveis, og så var det jo faktisk også hemmelige valg!, sier Geir Hønneland.

Les årsmøteprotokollen og om årsmøtesakene i lenker under denne saken.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.