Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Vil du velges inn i styrer eller utvalg i NFFO?

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid mot valgene på årsmøtet i 2019. Både NFFOs styre, styret i Det faglitterære fond, stipendkomiteene og sakkyndig utvalg for statens kunstnerstipend trenger aktive og engasjerte NFFO-medlemmer.

U2 lite

Deltagelse i styrer og utvalg blir honorert etter faste satser.
Ønsker du å gjøre en innsats som tillitsvalgt i NFFO eller kjenner et medlem som du tror ville gjøre en god jobb?

Send en kort presentasjon av deg selv eller den du ønsker å foreslå til valgkomiteens sekretær Roar Svartberg: roar.svartberg@nffo.no

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.