Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Faglitterære lydbøker

Forleggerforeningen og NFFO har ennå ikke lykkes med å fremforhandle en særskilt normalkontrakt for utgivelse av faglitterære lydbøker. Det påligger derfor forlaget å utarbeide et forslag til lydbokkontrakt, som utgangspunkt for forhandling med forfatteren.
Vår erfaring er at faglitterære forfattere i overveiende grad tilbys de samme betingelsene som skjønnlitterære forfattere. Dette samsvarer med NFFOs anbefalinger. For å forsikre deg om at du ikke aksepterer dårligere vilkår, bør du sammenligne det tilbudet du har fått mot den skjønnlitterære lydbokkontrakten, som du finner til høyre.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.