Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Normalkontrakt for e-bokutgivelser

Forleggerforeningen og NFFO inngikk en prøveavtale for utgivelse av faglitterære e-bøker som gjaldt t.o.m. 30. juni 2021. Prøveavtalen er ikke lenger gjeldende, men vi anbefaler at denne benyttes inntil det blir forhandlet frem en varig løsning. Det gamle kontraktsformularet av 7. juni 2017 skal fortsatt benyttes, men vi viser til at det er inntatt en presisering av honorarvilkårene for utlån i offentlig bibliotek i prolongasjonsprotokollens pkt. 4. Med unntak av antallsgrensen på 1000 e-bøker/utlånslisenser, er vilkårene de samme som for skjønnlitterære utgivelser.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.