Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Faglitterære lydbøker

Forleggerforeningen og NFFO har ennå ikke lykkes med å fremforhandle en særskilt normalkontrakt for utgivelse av faglitterære lydbøker. Det påligger derfor forlaget å utarbeide et forslag til lydbokkontrakt, som utgangspunkt for forhandling med forfatteren.
Vår erfaring er at faglitterære forfattere i overveiende grad tilbys de samme betingelsene som skjønnlitterære forfattere. Dette samsvarer med NFFOs anbefalinger. For å forsikre deg om at du ikke aksepterer dårligere vilkår, bør du sammenligne det tilbudet du har fått mot den skjønnlitterære lydbokkontrakten, som du finner til høyre.

Les mer her.

De skjønnlitterære forfatterne er i forhandlinger med Forleggerforeningen om normalkontraktsvilkår for både lydbokutgivelse og strømming av lydbøker i abonnementstjenester, som Storytel og Fabel. Enn så lenge tilbyr enkeltforlagene noe ulike vilkår for strømming. Det er særlig viktig å passe på tre forhold:

  • Selve royaltysatsen
  • Hvilket beregningsgrunnlag den skal anvendes på
  • Det garanterte minstebeløpet per strømming.

Vår erfaring er også her at faglitterære forfattere i overveiende grad tilbys de samme betingelsene som skjønnlitterære forfattere, hvilket er i tråd med NFFOs anbefalinger.

Du kan lese flere detaljer om hva du bør forvente for både lydbokutgivelse og strømming her. De to ulike honorarmodellene for strømming som omtales i intervjuet, er i praksis omtrent likeverdige. Ta gjerne kontakt med oss om du mistenker at du er blitt tilbudt dårligere vilkår.. De to ulike honorarmodellene for strømming som omtales i intervjuet, er i praksis omtrent likeverdige. Ta gjerne kontakt med oss om du mistenker at du er blitt tilbudt dårligere vilkår.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.