Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Normalkontrakt for e-bokutgivelser

Forleggerforeningen og NFFO er blitt enige om å forlenge prøveperioden for utgivelse av faglitterære e-bøker t.o.m. 30. juni 2021, og partene har nå som uttrykt felles mål å forhandle frem en varig løsning innen nevnte dato. Det gamle kontraktsformularet av 7. juni 2017 skal fortsatt benyttes, men vi viser til at det er inntatt en presisering av honorarvilkårene for utlån i offentlig bibliotek i prolongasjonsprotokollens pkt. 4. Med unntak av antallsgrensen på 1000 e-bøker/utlånslisenser, er vilkårene de samme som for skjønnlitterære utgivelser.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.