Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Slik blir du medlem i NFFO

Hvilke kriterier må oppfylles for å bli medlem i NFFO? Les alt om det her.

Sakprosafestival 17   publikum
Fra Norsk sakprosafestival på Litteraturhuset i Oslo i 2017. Foto: Oda Hveem

NFFO har siden oppstarten i 1978 styrket de nå 5.500 norske organiserte sakprosaforfatterne og -oversetternes rettigheter. På disse årene har Det faglitterære fond delt ut over en milliard kroner i stipender, noe som blant annet har resultert i over 6000 bøker innen alle sjangere av sakprosa!

Krav for å bli medlem

Kravet for å bli medlem er at du må ha skrevet eller oversatt sakprosa tilsvarende 100 trykte sider eller 200.000 tegn med mellomrom. Sidene må kunne godkjennes etter Retningslinjer for vurdering av utgivelser av 7-4-2019. Kort fortalt betyr det at vi godkjenner alle bøker som er utgitt på ordinære forlag og artikler i ordinære tidsskrift som har vært gjennom en redaksjonell kvalitetskontroll. Alle andre publikasjoner må vi se nærmere på før vi eventuelt kan godkjenne dem.

Eksempler på utgivelser som ikke kvalifiserer til medlemskap:

  • Rapporter og utredninger
  • Hovedoppgaver, masteroppgaver og doktorgradsavhandlinger
  • Forelesningshefter
  • Avis- og ukepresseartikler
  • Publiseringer via såkalt “open access” eller andre åpne publiseringsløsninger på nett
  • Bruksanvisninger, manualer og brosjyrer
  • Internt kursmateriell

Utgivelser på eget forlag

Dersom utgivelsen er på eget forlag eller egenbokforlag, må du sammen med søknaden gjøre rede for verkets opplag og hvordan det er blitt spredt til allmennheten. Fordi vi ikke kan vite om bøker utgitt på eget forlag/egenbokforlag har gjennomgått en redaksjonell kvalitetskontroll, trenger vi også skriftlig dokumentasjon på dette vedlagt søknaden. Dokumentasjonen skal bestå av uttalelser fra to uavhengige konsulenter som har gått gjennom manuskriptet. Den ene konsulenten skal ha gått gjennom det faglige innholdet, den andre språket. Konsulentene må ha gjennomgått verket før det ble utgitt.

Fra NFFOs årsmøte 2019:

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.