Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Kontorplass i Bergen, Trondheim eller Oslo

Som medlem av NFFO kan du få leie gratis kontorplasser i våre tre største byer.

Litthuset i trondheim

Mangler du kontorplass? Da kan du få leie i en begrenset periode gjennom oss.

Oslo

På Litteraturhuset i Oslo har vi ett kontor og én “munkecelle” som lånes ut til medlemmer for én måned av gangen. Medlemmer som ikke tidligere har benyttet tilbudet blir prioritert. Meld din interesse på mail til camillamarie.widholm@nffo.no

Litteraturhuset i oslo

Bergen
NFFO har ett kontor på Litteraturhuset i Bergen som lånes ut til medlemmer for én måned av gangen.
Ta kontakt med våre regionkontakter for Bergen/Hordaland:
Grethe Fatima Syed: grethefatimasyed@gmail.com
Kjersti Sandvik: kjesand13@gmail.com

Litthuset i bergen

Trondheim
NFFO disponerer én av tre plasser hos Norsk Forfattersentrum Midt-Norge, Bakkegata 1A.
Du kan disponere plassen i 2 måneder – førstemann til mølla! Du får del i et skrivefellesskap for aktive forfattere, med tilgang til møterom.
Meld din interesse på mail til anne.b.reinertsen@dmmh.no eller svein.hammer@gmail.com

Litthuset i trondheim

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.