Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

NFFOs leilighet i Berlin

Viktig informasjon vedrørende NFFOs leilighet i Berlin

Som følge av nytt regelverk som forbyr kortidsutleie av boliger, først og fremst for å få bukt med ukontrollerbar prisvekst og uheldig gentrifisering, har boligmyndighetene i Berlin bedt om at vår bruk av leiligheten med ukentlig skifte av beboere må opphøre.

Berlin

Vi har engasjert et advokatfirma i Berlin som har gitt oss det råd å ikke tildele opphold til nye brukere foreløpig. Dette firmaet har flere klienter som har leiligheter som benyttes på samme måte. Vi avventer en rettssak som skal behandle en tilsvarende sak, og som er forventet å skape presedens for denne typen bruk av leiligheter i Berlin. Det er foreløpig uklart når denne rettssaken vil bli gjennomført, og inntil videre kan vi derfor ikke tildele opphold til nye brukere. Vi vil holde foreningens medlemmer orientert så snart dette blir avklart.

Berlin2
Fra stua
Berlin4
Fra sove/arbeidsrom

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.