Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

NFFOs kommentarer til statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2023 er ute på høring, og NFFO har spilt inn sine synspunkter.

20191014 nffo arne stortinget hr 001
Arne Vestbø, generalsekretrær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

6. oktober ble regjeringen Støres statsbudsjett lagt fram. Der det var noen saker å glede seg over på litteraturens vegne, og andre saker som må gjennom flere runder før målene er nådd, slo NFFOs generalsekretær Arne Vestbø fast.

Nå er turen kommet til den årlige budsjetthøringen, og representative organisasjoner innen hvert samfunnsfelt får sine tilmåte minutter med stortingskomiteene. NFFOs Arne Vestbø og Kristine Isaksen møtte i familie- og kulturkomiteen, mens Vestbø og Nina Herland møtte utdanning- og forskningskomiteen.
Kristine Isaksen representerte også Aksjon skolebibliotek og Nina Bigum Udnesseter i Skolebibliotekarforeningen, som blant annet snakket om behovet for å lovfeste en nasjonal standard for skolebibliotek.

Gode læremidler

– Flere av medlemmer av Utdannings- og forskningskomiteen hadde oppfølgingsspørsmål til oss i NFFO om hva vi mente burde gjøres for å få flere til å lese, sier Arne Vestbø.
– I tillegg til de åpenbare forslagene om å styrke skolebibliotekene, leseorganisasjonene og innkjøpsordningene for sakprosa for barn og unge, fikk jeg også sagt at gode læremidler i skolen er viktig for å gjøre barn og unge til lesere. Skolebøker og læremidler er jo noe alle elever må forholde seg til, enten de vil eller ikke. Jeg så heldigvis flere bifallende nikk til resonnementet mitt, sier han.

Se alle høringsinnspill i lenkene nederst i denne saken.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.