Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Styre og komité

Et styre valgt av foreningens øverste organ – årsmøtet – ivaretar foreningens politiske ledelse og følger opp årsmøtets vedtak. Styret har sju medlemmer og tre varamedlemmer og ledes av leder og nestleder. Styrets arbeidsutvalg forbereder saker for styret og følger opp styrets vedtak sammen med administrasjonen. AU består av leder, nestleder og generalsekretær.

NFFO er til for sine medlemmer og i kraft av sine medlemmer. Våre styre- og årsmøteoppnevnte utvalg, komiteer, fondsstyre og ankenemd er til for å speile våre medlemmers interesser og målet er å på en demokratisk måte involvere våre medlemmer i foreningens daglige virke gjennom tillitsverv.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.