Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Internasjonalt utvalg

Utvalget samarbeider med skribentorganisasjoner i det sør-østlige Afrika, hovedsakelig i Sør-Afrika, Zimbabwe, Uganda, Malawi og Zambia. NFFO yter økonomisk støtte til organisasjonene, deltar i seminarer og konferanser og yter støtte til stipendprogrammer. Hvert annet år kommer organisasjonene sammen til en større konferanse i et av disse landene for å drøfte saker av felles interesse.
Utvalget samarbeider også tett med European Writers Council, særlig om styrking av forfatternes kontraktsvilkår og bibliotekvederlagsordninger i land hvor disse er svake.

Medlemmer

Asbjørn Eidhammer, leder, Oslo
Jannike Orheim Bakke, Larvik
Siri Lange, Bergen
Alexander Leborg, Oslo
Gunnar Martin Ekeløve-Slydal, Oslo

Internasjonalt utvalg er oppnevnt av NFFOs styre.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.