Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Valgkomité

Valgkomiteen skal finne kandidater til styret i NFFO, fondsstyret i Det faglitterære fond og Stipendikomité for Statens kunstnerstipend, garantiinntekter og Oslo bys kulturstipend, samt til ankenemden.

Medlemmer

(varamedlemmer i parentes)

Frode Skarstein, leder (Marta Breen)
Mari Jonassen(Joakim Hammerlin)
Anette Homlong Storeide (Finn Stenstad)
Alexander Leborg (Kristina Fliflet)

Sekretær: Administrasjonssjef i NFFO, Roar Svartberg.

Valgkomiteen velges av årsmøtet i NFFO.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.