Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Styreoppnevnte utvalg

De styreoppnevnte utvalgene skal arbeide med utgangspunkt i relevante punkter fra handlingsprogrammet som vedtas av NFFOs årsmøte. Du finner de ulike utvalgene og deres medlemmer i menyoversikten.

Utvalgenes faste oppgaver :

  • være rådgivere for styret i saker innen sitt felt, og komme med konkrete forslag til tiltak NFFO kan sette i gang
  • være til stede på NFFOs årsmøte og arrangere et fagseminar på den tilhørende årskonferansen
  • arrangere fagseminar, medlemsmøte, formidlingsarrangement eller lignende i løpet av året
  • bistå administrasjonen i relevant informasjonsarbeid
  • bidra til at flere medlemmer fra utvalgets arbeidsområde rekrutteres til NFFO
  • utarbeide en rapport til NFFOs årsmelding om utvalgets arbeid foregående år

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.