Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Utbetaling av individuelt vederlag for privatkopiering

Søknadsfrist er 26. august kl. 15:00

For å kvalifisere til vederlag for privatkopiering i denne runden, må du ha vært forfatter eller oversetter av en faglitterær bok som ble gitt ut som trykt, fysisk bok i 2018, 2019, 2020 eller 2021. Titlene som kvalifiserer for vederlag, er hentet ut fra Den Norske Bokbasen, og er samlet i denne oversikten. Søk opp navnet ditt for å sjekke hvilke utgivelser vi kan kompensere deg for.

Du finner mer informasjon om ordningen under søkeresultatene.