Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Utbetaling av individuelt vederlag for privatkopiering for 2018 og 2019

I Norge er det lov å kopiere fra åndsverk til privat bruk. Privatkopiering vil for eksempel være når man bruker telefonen til å ta bilde av en bokside som man sender til en venn man mener bør lese akkurat dette utdraget, eller når man skanner en avisside og legger ved som vedlegg til en e-post til et barn som studerer utenbys. Staten kompenserer forfattere, oversettere og andre rettighetshavere for denne lovlige kopieringen gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Ved revisjonen av åndsverkloven i 2018 ble retten til kompensasjon for privatkopiering av litterære verk sterkt utvidet.

NFFO har fått ansvaret for å lage en ordning for utbetaling av individuelt vederlag for privatkopiering til faglitterære forfattere og oversettere. Vinteren 2021 vil NFFO utbetale kompensasjon forbøker som ble utgitt i 2018 og 2019. NFFO har forsøkt å få til en så bred og rettferdig fordeling av vederlagsmidlene som mulig, samtidig som vi har forsøkt å minske de administrative kostnadene. Ordningen er vedtatt av foreningsstyret i NFFO.

For å kvalifisere for vederlag for privatkopiering i denne runden, må du ha vært forfatter eller oversetter av en faglitterær bok som ble gitt ut som trykt, fysisk bok i 2018 eller 2019. Titlene som kvalifiserer for vederlag, er hentet ut fra Den Norske Bokbasen, og er samlet i denne oversikten. Søk opp navnet ditt for å sjekke om og eventuelt hvilke utgivelser vi vil kompensere deg for.

Du finner mer informasjon om ordningen under søkeresultatene.

Hva må jeg gjøre for å få utbetalt kompensasjon?

For at vi skal kunne utbetale pengene til deg, må du logge på vår søknadsportal Min side og sende inn et enkelt skjema