Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Reise- og diversestipend

Hensikten med reise- og diversestipend er å støtte forfatterens faglitterære virksomhet. Førstegangs reise- og diversestipend er på kr 25 000. Øvrige reise- og diversestipend er på kr 30 000.

Førstegangs reise- og diversestipend
For å kvalifisere til førstegangs reise- og diversestipend, må du ha skrevet og fått godkjent faglitteratur på minst 100 trykte sider / 200 000 tegn med mellomrom.

Hvert år fastsetter styret i Det faglitterære fond en ansiennitet som kreves for å bli tildelt førstegangs reise- og diversestipend. Denne ansienniteten bestemmes av tilgjengelige midler og antall kvalifiserte søkere. Ansienniteten regnes fra det året du til sammen har utgitt tilsvarende 100 sider faglitteratur som kan godkjennes etter våre retningslinjer for registrering av utgivelser. For 2022 vil fondsstyret vurdere å sette antall år med ansiennitet til to år, avhengig av antallet kvalifiserte søkere og tilgjengelige midler.

Øvrige reise- og diversestipend
For å kvalifisere til nye reise- og diversestipend, må du ha skrevet og fått godkjent faglitteratur på minst 100 sider /200 000 tegn med mellomrom som er utgitt fra det kalenderåret du sist ble tildelt reise- og diversestipend.

Hvert år fastsetter styret i Det faglitterære fond en ventetid som kreves for å kunne bli tildelt nye reise- og diversestipend. Denne ventetiden bestemmes av tilgjengelige midler og antall kvalifiserte søkere. Ventetiden regnes fra det kalenderåret du sist ble tildelt reise- og diversestipend. For 2022 vil fondsstyret vurdere å sette ventetiden til to år, avhengig av antallet kvalifiserte søkere og tilgjengelig midler.

Registrering av utgivelser
Du søker reise- og diversestipend ved å sende inn søknad på Min side. I tillegg må du dokumentere det du har skrevet og utgitt ved å fylle ut skjema Registrere utgivelse – forfatter på Min side.

Utgivelsene som danner grunnlag for søknaden, må kunne godkjennes etter Retningslinjer for vurdering av utgivelser. Dersom du tidligere har registrert utgivelser, finner du en oversikt over disse under SØKNADER OG UTGIVELSER på Min side.

Søknadsskjema
Du må være innlogget på Min side for å fylle ut søknadskjema om reise- og diversestipend og sende den inn. Det er mulig å lagre utkast underveis før du sender inn skjemaet. Les retningslinjene for stipendet og veiledningene i søknadsskjemaet nøye før du sender inn søknaden.

Om reise- og diversestipend og skatt
Du finner mer informasjon om reise- og diversestipend og skatt ved å trykke på denne lenken.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.