Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Reisestipend

Hensikten med reisestipend er å støtte reiser som er relevante for forfatterens faglitterære virksomhet. Førstegangs reisestipend er på kr 22 000. Øvrige reisestipend er på kr 27 000. Søknadsfrist er medio oktober 2020.

Førstegangs reisestipend
For å kvalifisere til førstegangs reisestipend, må du ha skrevet og fått godkjent faglitteratur på minst 100 trykte sider / 200 000 tegn med mellomrom.

Hvert år fastsetter styret i Det faglitterære fond en ansiennitet som kreves for å bli tildelt førstegangs reisestipend. Denne ansienniteten bestemmes av tilgjengelige midler og antall kvalifiserte søkere. Ansienniteten regnes fra det året du til sammen har fått godkjent tilsvarende minst 100 sider faglitteratur. For 2020 vil fondsstyret vurdere å sette antall år med ansiennitet til to år, avhengig av antallet kvalifiserte søkere og tilgjengelige midler.

Øvrige reisestipend
For å kvalifisere til nye reisestipend, må du ha skrevet og fått godkjent faglitteratur på minst 100 sider /200 000 tegn med mellomrom som er utgitt fra det kalenderåret du sist ble tildelt reisestipend.

Hvert år fastsetter styret i Det faglitterære fond en ventetid som kreves for å kunne bli tildelt nye reisestipend. Denne ventetiden bestemmes av tilgjengelige midler og antall kvalifiserte søkere. Ventetiden regnes fra det kalenderåret du sist ble tildelt reisestipend. For 2020 vil fondsstyret vurdere å sette ventetiden til to år, avhengig av antallet kvalifiserte søkere og tilgjengelig midler.

Registrering av utgivelser
Før du sender inn søknaden om reisestipend, må du dokumentere det du har skrevet og utgitt ved å fylle ut skjema Registrere utgivelse – forfatter på Min side.

Utgivelsene som danner grunnlag for søknaden, må kunne godkjennes etter Retningslinjer for vurdering av utgivelser. Dersom du tidligere har registrert utgivelser, finner du en oversikt over disse under SØKNADER OG UTGIVELSER på Min side.

Søknadsskjema
Du må være innlogget på Min side for å fylle ut søknadskjema om reisestipend og sende den inn. Det er mulig å lagre utkast underveis før du sender inn skjemaet. Les retningslinjene for stipendet og veiledningene i søknadsskjemaet nøye før du sender inn søknaden.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.