Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Om reise- og diversestipend og skatt

Forfatterstipendet

Hensikten med reise- og diversestipend er å støtte reiser og andre tiltak som er relevante for forfatterens faglitterære virksomhet. Retningslinjer for tildeling av reise- og diversestipend finner du her.

Det faglitterære fond er pålagt å innberette reise- og diversestipend til forfattere som næringsinntekt til skattemyndighetene for det året stipendet blir utbetalt. Du vil derfor motta skattemelding som næringsdrivende for dette året. Stipendet skal være forhåndsutfylt som en inntekt i næringsdelen av skattemeldingen. Her vil også andre næringsinntekter, som for eksempel prosjektstipend fra Det faglitterære fond eller royalty fra forlag, være ført. Er ikke stipendet forhåndsutfylt, plikter du å føre det inn selv.

Samlede kostnader til faglige reiser og andre faglige tiltak, for eksempel innkjøp av relevant faglitteratur, kurs og seminarer eller leie av kontorplass knyttet til din skribentvirksomhet, kan du føre som fradrag i næringsdelen av skattemeldingen. Andre kostnader kan ikke føres som gyldig fradrag. Du trenger ikke sende inn kvitteringer, men du må ta vare på disse i fem år i tilfelle du skulle få etterkontroll fra skattemyndighetene. Differansen, stipend/næringsinntekt minus fradrag, blir overført til den personlige delen av skattemeldingen som en skattepliktig inntekt.

Dersom du ikke bruker opp reisestipendet innenfor det året som stipendet er utbetalt, kan du fordele stipendinntekten og fradragene over flere år. Dette må du i så fall forklare i kommentarfelt eller eget notat som du legger ved skattemeldingen for disse årene.

Oversetterstipendet
Oversettere som i hovedsak er lønnsmottakere kan få stipendet innberettet som trekkfritt stipend. Skatteetaten har laget nye retningslinjer for hvordan dette kan skal behandles som vi må se nærmere på. Informasjon om dette vil bli lagt inn etter hvert.

Lenke til retningslinjene for stipendet finner du her.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.