Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Honnørstipend og utvidet honnørstipend

Hvis du er 67 år eller eldre i søknadsåret, og har oversatt og utgitt godkjent faglitteratur på til sammen minst 5.000.000 tegn med mellomrom eller tilsvarende omfang, kan du søke honnørstipend.

Honnørstipend
Hvis du er 67 år, eller blir 67 år i løpet av søknadsåret, kan du søke honnørstipend. Honnørstipend tildeles bare én gang og er på kr 25 000.

Utvidet honnørstipend
Det finnes også et utvidet honnørstipend på kr 30 000. Dette stipendet er behovsprøvd og tar utgangspunkt i inntekten din. I året før søknadsåret kan du ikke ha hatt bruttoinntekter (lønn, pensjon, overskudd i næring, renteinntekter, gevinster ved salg av verdipapirer eller andre kapitalobjekter, leieinntekter og annet) som sammenlagt oversteg tre ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp (G). For 2021 er dette beløpet kr 314 148. Stipendet gjelder for ett år av gangen. Ønskes ytterligere stipend, må du søke på nytt.

Registrering av bøker
Før du fyller ut en søknad om honnørstipend, må du dokumentere at du har oversatt og utgitt minst 5.000.000 tegn med mellomrom eller tilsvarende omfang. Dette gjør du i skjema Registrere utgivelse – oversetter på Min side. Du må være innlogget på Min side for å fylle ut skjemaet og fullføre registreringen. Det er mulig å lagre utkast underveis før du sender inn skjema.

Utgivelsene må kunne godkjennes etter Retningslinjer for vurdering av utgivelser. Kort fortalt betyr det at vi godkjenner alle tekster utgitt i bøker som er utgitt på ordinære forlag. Alle andre bøker må vi se nærmere på før vi eventuelt kan godkjenne dem. I tillegg må boken være spredt og gjort tilgjengelig for allmennheten.

Hvis du tidligere har registrert utgivelser hos oss, finner du en oversikt over disse på Min side under SØKNADER OG UTGIVELSER.

Søknadsskjema
Du må være innlogget på Min side for å fylle ut søknadsskjemaet om honnørstipend og sende den inn. Les retningslinjene for stipendet og veiledningene til søknadsskjemaet nøye før du sender inn søknaden. Se også Ofte stilte spørsmål.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.