22. juli-stipender til syv forfattere - Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
22. juli-stipender til syv forfattere

22. juli-stipender til syv forfattere

- Det har vært en overveldende respons på 22. juli-stipendet, sier styreleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Jørgen Lorentzen (bildet). Stipendpotten ble økt fra 200.000 til 325.000 kroner på NFFs styremøte, hvor syv forfattere ble tildelt tilskudd til prosjekter. 29 prosjekter søkte.

01.09. 2011

-Det har vært en overveldende respons på utlysningen vår av et 22. juli-stipend, og det synes vi er veldig gledelig. Svært mange gode prosjektsøknader kom inn, men vi kunne dessverre bare støtte syv av de 29 innsendte søknadene. Prosjektene spenner over alt fra overlevende og hjelpemannskaps øyenvitneskildringer, til forståelse av høyreterrorisme, sier styreleder Jørgen Lorentzen i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).

Stipendene deles ut i månedsverk á 25.000 kroner. Det ble søkt om til sammen 85 månedsverk, og på tirsdagens styremøte i NFF ble det tildelt 13 månedsverk, til sammen 325.000 kroner. Stipendet ble utlyst 11.08.

-Vi så oss nødt til å øke potten for å kunne gi tildelinger til flere prosjekter. Vi prøvde å gjøre et bredt utvalg da vi tildelte stipendene. De som ikke fikk stipender denne gang kan fortsatt søke NFFs ordinære stipender som har søknadsfrist 17. oktober, hvor det er cirka 57 millioner kroner i potten. Og vi kommer til å lyse ut vårt aktualitets- og debattstipend i 2012, hvor vi regner med at flere prosjekter om 22. juli vil ligge i søknadsbunken, sier Jørgen Lorentzen.

 

Disse har mottatt NFFs stipend til bøker i kjølvannet av 22. juli (til sammen 325.000 kroner):

Ali Esbati

Kjetil Stormark

Erika Fatland

Aage Borchgrevink

Lars Gule

Hege Holm

Maria Gilani Saleh

 

For mer informasjon og kontakt: Hilde Østby, kommunikasjonsansvarlig, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, mobil: 97 97 35 72

Menu