Norske forfattere vil ha boklov - Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norske forfattere vil ha boklov

Norske forfattere vil ha boklov

Vigdis Hjorth, Roy Jacobsen, Anne Oterholm (bildet) og Per Petterson har i dag et innlegg i Dagens Næringsliv, hvor de går inn for en norsk boklov. De frykter hardere bestselgerfokus og dårligere avtaler for forfatterne om Norge går over til fripris.

22.05. 2012

I innlegget sitt, som står på trykk i Dagens Næringsliv og ligger ute på Forfatterforeningens nettsider, skriver de fire forfatterne blant annet: "Forlagenes kamp om bestselgerne blir langt hardere uten faste bokpriser, og forleggerne vil oppfatte det som om forfatternes kollektive avtaleverk står i veien for den økonomiske utviklingen i forlagene. Få tror at forleggerne i Norge kommer til å opptre mer idealistisk enn svenske og danske om rammebetingelsene blir de samme. I en friprissituasjon vil våre unike normalavtaler stå for fall."

De påpeker hvordan situasjonen er for forfatterne i Danmark og Sverige, hvor det ikke finnes normalavtaler og i liten grad kollektive avtaleverk. Det utgis færre titler og er mindre bredde i Danmark og Sverige, som er friprisland. De fire forfatterne tar til orde for bredde i litteraturen og blant forfatterne:

"Et samfunn blir et fattigere samfunn uten litteratur. Litteraturen er nødvendig for vår selvforståelse og sentral for hvordan vi erkjenner den virkeligheten vi lever i. Den gir en mulighet til å se oss selv utenfra, og til å se inn i oss selv. I tillegg til at den har en enestående rolle i bevaringen og utvikling av et nasjonalspråk. Det vi diskuterer i forbindelse med boklovspørsmålet er om Norge skal ha et mangfold av forfattere og litteratur, tilgjengelig og synlig for alle i samfunnet, eller om vi kan greie oss med med et enklere og mindre utvalg av både litteratur og forfattere. " skriver de.

FOTO: Geir Vestad

Menu