Fripris brutaliserer markedet - Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Fripris brutaliserer markedet

Fripris brutaliserer markedet

Nylig avgått leder i Forleggerforeningen og sjefredaktør i Oktober forlag, Geir Berdahl (bildet), skriver i Aftenposten i dag at fripris vil brutalisere bokmarkedet. "All min erfaring fra friprisland er at det utvikler seg en brutalisering av bokmarkedet." skriver han.

13.06. 2012

I dagens Aftenposten går Berdahl kraftig inn for fastpris, normalavtaler og kollektive avtaler i forlagsbransjen, noe som kan reguleres med en boklov. Han skriver blant annet:

"All min erfaring fra friprisland er at det utvikler seg en brutalisering av bokmarkedet. De store forlagene og bokhandlerkjedene kan bruke sin markedsmakt på en annen måte. Forholdet forfatter/forlag vil endres radikalt under et friprisregime. Den faste bokpris er utgangspunktet for normalkontrakten som sikrer at bestselgere og "smalere" forfattere starter med tilnærmet samme vilkår."

Han hevder at den litterære suksessen i Norge skyldes nettopp kollektive avtaler og normalkontrakten.

"Kaster vi den på båten, blir det en omfordeling fra de minst selgende til de mestselgende. Bredden vil lide. Det å bygge forfatterskap tar tid og koster penger, erfaringer fra USA/England (i motsetning til Tyskland) er at forlagene i større og større grad driver kortsiktig jakt på den ene, store bestselgeren, og kutter midtlisteforfatterne, de som bygges opp, men ikke selger så mye (ennå). Forfatterne splittes og deres betydning som gruppe blir svakere. Fri pris betyr individualisering og undergraving eller bortfall av kollektive avtaler."

Les hele innlegget ved å klikke her.

Last ned normalkontrakten for faglitteratur ved å klikke her.

FOTO: Hilde Østby

Menu