711 søknader, 14 stipendmedlemmer og 37,5 millioner kroner - Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
711 søknader, 14 stipendmedlemmer og 37,5 millioner kroner

711 søknader, 14 stipendmedlemmer og 37,5 millioner kroner

Hvert år i januar setter 14 komitémedlemmer seg rundt et bord for å diskutere forfattersøknadene til Det faglitterære fond. I går og i dag er 37,5 millioner kroner blitt fordelt. – Søknadene blir bedre og bedre, sier Erik Steineger (bildet), leder i styret for Det faglitterære fond og medlem i stipendkomiteen for forfattere. Innstillingene vedtas av NFFs årsmøte 17. mars.

01.02. 2013

Søknadsfristen er medio oktober hvert år, og etter en travel høst med klargjøring av søknadene, blir de fordelt til komitémedlemmene i desember. Hver søknad blir nøye lest av to av medlemmene, som gir søknaden en tallkarakter fra 1 til 6, med 1 som laveste og 6 som høyeste. Søknader som får dobbel 6 er garantert stipend, og 5-ere er også bra. Men kommer det lavere enn det, begynner vippetilfellene. Når komiteen møtes er det for å sammenligne karakterene til søknadene. De første timene går med til å diskutere prinsipielle spørsmål og å avgjøre i saker der komitémedlemmene har gitt sprikende karakterer til en søknad. Hvis de ikke blir enige, oppnevnes en oppmann som også leser søknaden og avgjør hvor loddet faller.
– Veldig mange når nesten opp! Og da håper vi at de kommer tilbake neste år med en enda bedre søknad. I løpet av de årene jeg har vært i stipendkomiteen har søknadene blitt bare bedre og bedre, men fortsatt er det trist å se søknader til prosjekter som vi vet at ville blitt gode utgivelser, men hvor selve søknaden er for dårlig. Det hjelper ikke å ha et kjent navn; man må lese veiledningen grundig og svare på det vi ber om, sier lektor og forfatter Erik Steineger.
– De beste søknadene svarer på alt vi lurer på, på en kort og konsis måte, sier professor i statsvitenskap og forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt, Geir Hønneland. Han er med i komiteen for første gang, og synes det har vært spennende å lese bunken med cirka 100 søknader.
– Men jeg synes det er for lite forskningsbasert sakprosa. Forskerne må bli flinkere til å formidle for et allment publikum på godt norsk. Og de kan ikke søke midler til å skrive noe som egentlig ligger under jobben deres som forskere. Mange har ikke skjønt dette skillet, sier Hønneland.
De 14 i stipendkomiteen for forfattere består av fondstyret til Det faglitterære fond, samt innvalgte medlemmer som blir innvalgt under NFFs årsmøte. Stipendkomiteen vurderer søknader fra faglitterære forfattere som tidligere har publisert minst ett sakprosaverk på 200.000 tegn (med mellomrom), eller 100 trykte sider eget bidrag i et annet verk. Stipendene deles ut i månedsverk á 25.000 kroner, maksimum 12 måneder. Les mer om stipendene ved å klikke her. Les mer om komiteen her!
– Det er en stor bredde av søknader som kommer inn, og selv om det er høy professortetthet, er vi åpne for et bredt spekter av temaer, fra lastebiler til psykiatri, sier Steineger.


ALLE STADIER AV SØKNADSBEHANDLING: (F.v.) Liv Ramskjær, Erik Steineger, Oddvar Magnussen, Geir Hønneland, Johanne Sundby, Joakim Hammerlin og Aage Borchgrevink i alle stadier av søknadsbehandling. Det er mange smil og mange rynkede bryn å se i løpet av to intense dager.DISKSJONER: (F.v.) Johanne Sundby, Joakim Hammerlin og Aage Borchgrevink diskuterer en søknad. Ikke alltid like lett å bli enige, i såfall oppnevnes en oppmann.  ADMINISTRERER 711 SØKNADER: Konsulent Hilde Fossanger (t.v.) og seniorrådgiver Marit Ausland i NFF administrerer møtet hvor 711 søknader behandles over to hektiske dager. ALLE FOTO: HILDE ØSTBY

LATTER OG ALVOR: Marta Breen og Jørgen Lorentzen spanderer på seg en latter i stipendarbeidet. Men arbeidet tas veldig alvorlig.

Menu