Kjell Dahle

Kjell Dahle


22 12 11 40
Fag
Hjemfylke
Kjell Dahle. Foto: Ragne Borge Lysaker
Foto: Ragne Borge Lysaker

TEMAER FOR FOREDRAG


1900-tallets Europa sett med bondeblikk

Nyere europeisk historie presenteres oftest med hovedstadsblikk. Dahle tar utgangspunkt i bonde- og bygdebefolkningens kamp for en bedre tilværelse. For eksempel gjennom den omfattende bondereisningen ("Green Rising") i Sentral- og Øst-Europa etter 1. verdenskrig. Han kan også presentere sentrale bondehøvdinger fra land i Norden eller Sentral- og Øst-Europa, og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket disses tenkemåter og handlinger i mellomkrigstiden og under 2. verdenskrig.

(Annerledes-Europa, Pax 2010)

FLERE FOREDRAGSHOLDERE


KONTAKT OSS


Ta kontakt på post@nffo.no om du har spørsmål.

Menu