Snur opp ned på Petter Dass

Snur opp ned på Petter Dass

17.08.16
Velkommen til Prosalong i Bodø 31. august, der Petter Dass skal få så hatten passer.

NFFs leilighet i Berlin – søk om plass nå!

NFFs leilighet i Berlin – søk om plass nå!
NFFs leilighet i Berlin kan disponeres av alle medlemmer i NFF, til oversetter- og skrivearbeid, i én uke av gangen. Leiligheten er toroms og ligger i Karl Marx-Allee i bydelen Friedrichshain i Berlin. Det koster 2.000 kroner per uke å leie leiligheten.

FIT-kongressen 2017: Call for papers

01.07. 2016
FIT-kongressen 2017: Call for papers
"Disruption and Diversification" er tema for den store internasjonale oversetterkonferansen som arrangeres hvert tredje år i regi av FIT (Fédération Internationale des Traducteurs). Denne gangen holdes konferansen i Brisbane, Australia fra 3. til 5. august 2017. Vi har mottatt invitasjon til bidrag. Derfor oppfordrer vi oversettermedlemmer med gode ideer til bokrelaterte programposter til å melde inn sine forslag. Stipender til deltakelse ved konferansen blir utlyst til høsten.

Utlysning: Masterstipender fra NFF

01.06.2016
Utlysning: Masterstipender fra NFF
Som en prøveordning ønsker Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening å motivere inntil 4 masterstudenter ved Universitet i Oslo (UiO) til å analysere og skrive om pågående endringer i den faglitterære formidlingspraksisen ved norske universitet og høyskoler. I 2016 er ordningen rettet mot masterstudenter ved UiO. Hvis ordningen videreutvikles, kan det bli aktuelt å åpne opp for flere masterstudenter ved de to andre vertsuniversitetene for NFFs sakprosaprofessorater i Bergen og i Trondheim.

Over 7 millioner kroner til ny norsk sakprosa

21.06.2016
Over 7 millioner kroner til ny norsk sakprosa
Det er all grunn til å juble for fremtidig norsk sakprosa. 70 forfattere har nemlig blitt tildelt stipend! 374 søknader er blitt behandlet av fem stipendkomiteer i NFFs ekstraordinære stipendprogrammer og hele 7,1 millioner kroner er delt ut i stipender.

Hva skjer?